Aktuelno

8. jul 2014. - Primenjena razvojna psihologija - rezultati pismenog ispita... // 7. jul 2014. - Akreditovani programi stalnog stručnog usavršavanja - nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika... // 7. jul 2014. - Projekat „Mladi za mlade“ - organizacije Agenda, Centar za podršku porodici... // 7. jul 2014. - Konferencija u Barseloni, Španija - "International Conference for Academic Disciplines"... // 7. jul 2014. - Proširena lista tema - za diplomske i specijalističke radove... // 5. jul 2014. - Rang lista za upis kandidata - na specijalističke strukovne studije... // 26. jun 2014. - Metodika fizičkog vaspitanja 2 - rezultati pismenog ispita... // 25. jun 2014. - Metodika vaspitno – obrazovnog rada - rezultati... // 25. jun 2014. - Psihološka grupa predmeta - rezultati... // 25. jun 2014. - Motorika dece predškolskog uzrasta - dosadašnji rezultati i predlog konačne ocene... //
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Tempus - TEACH
Uvodna konferencija Usklađivanje studijskih programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji: Stanje i perspektive održana 12. i 13. maja 2014. godine u Vršcu.

Saznajte više!

Akreditacija

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" u Vršcu je akreditovana visokoškolska ustanova. Studijski program Strukovni vaspitač i ustanova su prvi put akreditovani 2007. godine, a 2012. godine reakreditovani. Pročitajte više...

Obrazovanje

                 

Nastava na Visokoj školi odvija se na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. Više o obrazovanju u Vršcu i na Visokoj školi pročitajte odabirom odgovarajućeg simbola - zastave.

Nauka

Visoka škola je već osamnaest godina organizator Okruglog stola - medjunarodne konferencije na temu darovitosti. Profesori Visoke škole, takodje, aktivno učestvuju na domaćim i medjunarodnim projektima i konferencijama. Pročitajte više...

Izdavačka delatnost

Informacije o časopisu Istraživanja u pedagogiji koji
izlazi dva puta godišnje, pronadjite ovde...
Monografije, udžbenike i priručnike iz okvira izdavačke delatnosti škole u elektronskom obliku pročitajte ovde...