Aktuelno

5. mart 2015. - Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova 2 - raspored izvođenja aktivnosti (dopunjen)... // 5. mart 2015. - Didaktičke igre - rezultati pismenog ispita... // 5. mart 2015. - Engleski jezik 1 - rezultati pismenog dela ispita... // 4. mart 2015. - Kalendar rada – pedagoška praksa - delimično korigovan i prilagođen... // 4. mart 2015. - Prof. dr Ljubivoje Stojanović - promena termina konsultacija... // 4. mart 2015. - Predškolska didaktika - konačna ocena (specijalizanti)... // 4. mart 2015. - Didaktičke igre - rezultati ispita... // 2. mart 2015. - Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - delimično izmenjen i prilagodjen... // 2. mart 2015. - Metodika fizičkog vaspitanja 2 - vežbe u vrtiću... // 2. mart 2015. - Metodika fizičkog vaspitanja 2 - predavanja... //
Slider
Slider
Slider
Slider
Tempus - TEACH
Visoka škola je nosilac Tempus projekta Usklađivanje studijskih programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji (Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia).

Saznajte više!

Akreditacija

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" u Vršcu je akreditovana visokoškolska ustanova. Studijski program Strukovni vaspitač i ustanova su prvi put akreditovani 2007. godine, a 2012. godine reakreditovani. Pročitajte više...

Obrazovanje

                 

Nastava na Visokoj školi odvija se na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. Više o obrazovanju u Vršcu i na Visokoj školi pročitajte odabirom odgovarajućeg simbola - zastave.

Nauka

Visoka škola je već dvadeset godina organizator Okruglog stola - medjunarodne konferencije na temu darovitosti. Profesori Visoke škole, takodje, aktivno učestvuju na domaćim i medjunarodnim projektima i konferencijama. Pročitajte više...

Izdavačka delatnost

Informacije o časopisu Istraživanja u pedagogiji koji
izlazi dva puta godišnje, pronadjite ovde...
Monografije, udžbenike i priručnike iz okvira izdavačke delatnosti škole u elektronskom obliku pročitajte ovde...