Aktuelno

12. oktobar 2015. - Metodika razvoja govora 2 - raspored aktivnosti u zimskom semestru... // 11. oktobar 2015. - Psihološka grupa ispita - rezultati pismenih ispita... // 11. oktobar 2015. - Metodika fizičkog vaspitanja 1 - rezultati ispita... // 11. oktobar 2015. - Metodika fizičkog vaspitanja 2 - rezultati ispita... // 11. oktobar 2015. - Motorika dece predškolskog uzrasta - rezultati ispita... // 11. oktobar 2015. - Metodika muzičkog vaspitanja - rezultati ispita... // 11. oktobar 2015. - Završna konferencija projekta AGRIVOC - održana u amfiteatru Visoke poljoprivredno-prehrambene ... // 11. oktobar 2015. - Informatički praktikum - uvodno predavanje i podela na grupe... // 10. oktobar 2015. - Izborni predmeti za III i V semestar - prijavljivanje... // 9. oktobar 2015. - Održana Ortografska radionica 2 - u biblioteci Doma učenika srednjih škola... //
Slider
Slider
Slider
Slider
Tempus - TEACH
Visoka škola je nosilac Tempus projekta Usklađivanje studijskih programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji (Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia).

Saznajte više!

Akreditacija

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" u Vršcu je akreditovana visokoškolska ustanova. Studijski program Strukovni vaspitač i ustanova su prvi put akreditovani 2007. godine, a 2012. godine reakreditovani. Pročitajte više...

Obrazovanje

                 

Nastava na Visokoj školi odvija se na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. Više o obrazovanju u Vršcu i na Visokoj školi pročitajte odabirom odgovarajućeg simbola - zastave.

Nauka

Visoka škola je već dvadeset godina organizator Okruglog stola - medjunarodne konferencije na temu darovitosti . Profesori Visoke škole, takodje, aktivno učestvuju na domaćim i medjunarodnim projektima i konferencijama. Pročitajte više...

Izdavačka delatnost

Informacije o časopisu Istraživanja u pedagogiji koji
izlazi dva puta godišnje, pronadjite ovde...
Monografije, udžbenike i priručnike iz okvira izdavačke delatnosti škole u elektronskom obliku pročitajte ovde...