Aktuelno

20. april 2015. - Metodika upoznavanje okoline 1 - rezultati kolokvijuma i termin usmenog ispita... // 19. april 2015. - Psihofizička zrelost dece za polazak u školu - rezultati pismenog ispita... // 19. april 2015. - Projekat Tempus TEACH - predstavljen na Prolećnim stručnim susretima "VASPI ... // 19. april 2015. - Održan književni matine sa Matijom Bećkovićem - u velikom amfiteatru Visoke škole... // 19. april 2015. - Kultura govora – metodički aspekt - rezultati kolokvijuma... // 18. april 2015. - Jasmina Stolić - konsultacije... // 16. april 2015. - dr Euđen Činč - konsultacije i druge obaveze... // 15. april 2015. - Javna nabavka male vrednosti 3/15 - Na osnovu čl.39. i čl.55. Zakona o javnim nabavkama.. ... // 15. april 2015. - Metodika fizičkog vaspitanja - konsultacije... // 14. april 2015. - Računari u vaspitno obrazovnom radu - vežbe i konsultacije... //
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Tempus - TEACH
Visoka škola je nosilac Tempus projekta Usklađivanje studijskih programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji (Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia).

Saznajte više!

Akreditacija

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" u Vršcu je akreditovana visokoškolska ustanova. Studijski program Strukovni vaspitač i ustanova su prvi put akreditovani 2007. godine, a 2012. godine reakreditovani. Pročitajte više...

Obrazovanje

                 

Nastava na Visokoj školi odvija se na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. Više o obrazovanju u Vršcu i na Visokoj školi pročitajte odabirom odgovarajućeg simbola - zastave.

Nauka

Visoka škola je već dvadeset godina organizator Okruglog stola - medjunarodne konferencije na temu darovitosti. Profesori Visoke škole, takodje, aktivno učestvuju na domaćim i medjunarodnim projektima i konferencijama. Pročitajte više...

Izdavačka delatnost

Informacije o časopisu Istraživanja u pedagogiji koji
izlazi dva puta godišnje, pronadjite ovde...
Monografije, udžbenike i priručnike iz okvira izdavačke delatnosti škole u elektronskom obliku pročitajte ovde...