Aktuelno

16. april 2014. - Javna nabavka male vrednosti 5/14 - Na osnovu čl.39. i čl.55. Zakona o javnim nabavkama.. ... // 16. april 2014. - Psihologija stvaralaštva - rezultati pismenog ispita... // 16. april 2014. - Psihologija dece predškolskog uzrasta - rezultati pismenog ispita... // 15. april 2014. - Javna nabavka male vrednosti 4/14 - Na osnovu čl.39. i čl.55. Zakona o javnim nabavkama.. ... // 15. april 2014. - Metodika upoznavanja okoline 1 - rezultati kolokvijuma... // 15. april 2014. - Unapređujmo kompetencije – budimo bolji vaspitači - projekat Visoke škole... // 15. april 2014. - VAŽNO OBAVEŠTENJE - PRAKSA // 15. april 2014. - Metodika razvoja govora 1 - rezultati ispita... // 15. april 2014. - Metodika razvoja govora 2 - rezultati ispita... // 15. april 2014. - Metodika razvoja govora dece jaslenog uzrasta - rezultati ispita... //
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

Akreditacija

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" u Vršcu je akreditovana visokoškolska ustanova. Studijski program Strukovni vaspitač i ustanova su prvi put akreditovani 2007. godine, a 2012. godine reakreditovani. Pročitajte više...

Obrazovanje

                 

Nastava na Visokoj školi odvija se na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. Više o obrazovanju u Vršcu i na Visokoj školi pročitajte odabirom odgovarajućeg simbola - zastave.

Nauka

Visoka škola je već osamnaest godina organizator Okruglog stola - medjunarodne konferencije na temu darovitosti. Profesori Visoke škole, takodje, aktivno učestvuju na domaćim i medjunarodnim projektima i konferencijama. Pročitajte više...

Izdavačka delatnost

Informacije o časopisu Istraživanja u pedagogiji koji
izlazi dva puta godišnje, pronadjite ovde...
Monografije, udžbenike i priručnike iz okvira izdavačke delatnosti škole u elektronskom obliku pročitajte ovde...