Aktuelno

27. mart 2015. - Druga preventivna monitoring poseta - projekat TEACH... // 27. mart 2015. - Koncert „Muzika kao inspiracija“ - učesnici, program i dodatne informacije... // 27. mart 2015. - Psihofozička zrelost dece za polazak u školu - rezultati ispita... // 27. mart 2015. - Metodika fizičkog vaspitanja 2 - vežbe u vrtiću i raspored... // 23. mart 2015. - Razvojna psihologija - prvi kolokvijum; termin i literatura... // 23. mart 2015. - Predavanja i radionice - u organizaciju Udruženja vaspitača Vojvodine... // 23. mart 2015. - Stvaraoci bez granica - u Kulturnom centru Vršac... // 23. mart 2015. - Realizacija akreditovanih programa stručnog usavršavanja - Visoke škole... // 23. mart 2015. - Pedagoška psihologija - rezultati pismenog ispita... // 23. mart 2015. - Predškolska pedagogija - rezultati kolokvijuma... //
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Tempus - TEACH
Visoka škola je nosilac Tempus projekta Usklađivanje studijskih programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji (Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia).

Saznajte više!

Akreditacija

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" u Vršcu je akreditovana visokoškolska ustanova. Studijski program Strukovni vaspitač i ustanova su prvi put akreditovani 2007. godine, a 2012. godine reakreditovani. Pročitajte više...

Obrazovanje

                 

Nastava na Visokoj školi odvija se na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. Više o obrazovanju u Vršcu i na Visokoj školi pročitajte odabirom odgovarajućeg simbola - zastave.

Nauka

Visoka škola je već dvadeset godina organizator Okruglog stola - medjunarodne konferencije na temu darovitosti. Profesori Visoke škole, takodje, aktivno učestvuju na domaćim i medjunarodnim projektima i konferencijama. Pročitajte više...

Izdavačka delatnost

Informacije o časopisu Istraživanja u pedagogiji koji
izlazi dva puta godišnje, pronadjite ovde...
Monografije, udžbenike i priručnike iz okvira izdavačke delatnosti škole u elektronskom obliku pročitajte ovde...