Aktuelno

30. oktobar 2014. - Pavlović Jovana - Jovana Pavlović rođena je 1989. godine u Kragujevcu. ... // 30. oktobar 2014. - Održano predavanje prof. dr Branka Tošovića - "Stvaralaštvo za decu Branka Ćopića"... // 30. oktobar 2014. - Srpski jezik i Maternji jezik sa razvojem govora dece jaslenog uzrastа - prvi kolokvijum... // 30. oktobar 2014. - Projekat OSTRVA - održan prvi deo seminara... // 29. oktobar 2014. - Opšta psihologija - izmena termina predavanja... // 29. oktobar 2014. - Pedagoška praksa – sastanci - novembar 2014. godine... // 29. oktobar 2014. - Proba hora - za period 27. -31. oktobar 2014. godine... // 29. oktobar 2014. - Informatički praktikum - (konačna) podela na grupe ... // 27. oktobar 2014. - Održano predavanje mr Gordane Ilić Marković - “Izbegavah setiti se”... // 27. oktobar 2014. - Međunarodna interdisciplinarna konferencija Metodički dani - u Kikindi... //
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Tempus - TEACH
Visoka škola je nosilac Tempus projekta Usklađivanje studijskih programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji (Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia).

Saznajte više!

Akreditacija

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" u Vršcu je akreditovana visokoškolska ustanova. Studijski program Strukovni vaspitač i ustanova su prvi put akreditovani 2007. godine, a 2012. godine reakreditovani. Pročitajte više...

Obrazovanje

                 

Nastava na Visokoj školi odvija se na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. Više o obrazovanju u Vršcu i na Visokoj školi pročitajte odabirom odgovarajućeg simbola - zastave.

Nauka

Visoka škola je već osamnaest godina organizator Okruglog stola - medjunarodne konferencije na temu darovitosti. Profesori Visoke škole, takodje, aktivno učestvuju na domaćim i medjunarodnim projektima i konferencijama. Pročitajte više...

Izdavačka delatnost

Informacije o časopisu Istraživanja u pedagogiji koji
izlazi dva puta godišnje, pronadjite ovde...
Monografije, udžbenike i priručnike iz okvira izdavačke delatnosti škole u elektronskom obliku pročitajte ovde...