Aktuelno

20. oktobar 2014. - Simpozijum u Zrenjaninu - Književnost i pisani mediji u Banatu... // 19. oktobar 2014. - Informatički praktikum - (ažurirana) podela na grupe ... // 16. oktobar 2014. - Psihološka grupa predmeta - rezultati pismenog dela ispita... // 16. oktobar 2014. - Pedagoške teorije - rezultati pismenog dela ispita... // 15. oktobar 2014. - Naučni skup u Temišvaru - u Rumuniji... // 15. oktobar 2014. - Medjunarodni naučni skup u Gracu - u Austriji... // 15. oktobar 2014. - Pedagoška praksa - prvo obaveštenje... // 14. oktobar 2014. - Hor - druga provera... // 14. oktobar 2014. - Motorika dece predškolskog uzrasta - rezultati ispita... // 14. oktobar 2014. - Opšta pedagogija - rezultati kolokvijuma... //
Slider
Slider
Slider
Slider
Tempus - TEACH
Visoka škola je nosilac Tempus projekta Usklađivanje studijskih programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji (Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia).

Saznajte više!

Akreditacija

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" u Vršcu je akreditovana visokoškolska ustanova. Studijski program Strukovni vaspitač i ustanova su prvi put akreditovani 2007. godine, a 2012. godine reakreditovani. Pročitajte više...

Obrazovanje

                 

Nastava na Visokoj školi odvija se na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. Više o obrazovanju u Vršcu i na Visokoj školi pročitajte odabirom odgovarajućeg simbola - zastave.

Nauka

Visoka škola je već osamnaest godina organizator Okruglog stola - medjunarodne konferencije na temu darovitosti. Profesori Visoke škole, takodje, aktivno učestvuju na domaćim i medjunarodnim projektima i konferencijama. Pročitajte više...

Izdavačka delatnost

Informacije o časopisu Istraživanja u pedagogiji koji
izlazi dva puta godišnje, pronadjite ovde...
Monografije, udžbenike i priručnike iz okvira izdavačke delatnosti škole u elektronskom obliku pročitajte ovde...