Aktuelno

24. oktobar 2016. - Raspored predavanja (ažuriran) - za zimski semestar šk. 2016/17. godine... // 24. oktobar 2016. - Četvrti broj biltena - u okviru projekta ECMYILM... // 24. oktobar 2016. - SMART projekat – Open day - u predškolskoj ustanovi „Dečja radost“ u Pančevu ... // 24. oktobar 2016. - Metodika upoznavanja okoline 1 i 2 - rezultati ispita... // 24. oktobar 2016. - Metodika razvoja govora 1 - rezultati ispita... // 23. oktobar 2016. - Metodika fizičkog vaspitanja 2 - rezultati ispita... // 22. oktobar 2016. - Psihopatologija razvojnog doba - rezultati pismenog ispita... // 20. oktobar 2016. - Mentalno zdravlje - rezultati pismenog ispita... // 20. oktobar 2016. - Razvojna psihologija - rezultati pismenog ispita... // 20. oktobar 2016. - Pedagoška psihologija - rezultati pismenog ispita... //
Slider
Slider
Slider
Slider
Tempus - TEACH
Visoka škola je nosilac Tempus projekta Usklađivanje studijskih programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji (Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia). Projekat sprovodi konzorcijum koji čine visoke škole za vaspitače iz Vršca, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Kruševca, Western Balkans Institute iz Beograda (RS), Metropolitan Univerzitet Mančester (UK), Univerzitet u Mariboru (SI) i Univerzitet u Baji (HU).

Saznajte više!

Akreditacija

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" u Vršcu je akreditovana visokoškolska ustanova. Studijski program Strukovni vaspitač i ustanova su prvi put akreditovani 2007. godine, a 2012. godine reakreditovani. Pročitajte više...

Obrazovanje

                 

Nastava na Visokoj školi odvija se na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. Više o obrazovanju u Vršcu i na Visokoj školi pročitajte odabirom odgovarajućeg simbola - zastave.

Nauka

Visoka škola je već dvadeset godina organizator Okruglog stola - medjunarodne konferencije na temu darovitosti . Profesori Visoke škole, takodje, aktivno učestvuju na domaćim i medjunarodnim projektima i konferencijama. Pročitajte više...

Izdavačka delatnost

Informacije o časopisu Istraživanja u pedagogiji koji
izlazi dva puta godišnje, pronadjite ovde...
Monografije, udžbenike i priručnike iz okvira izdavačke delatnosti škole u elektronskom obliku pročitajte ovde...