Роман као књижевна врста

Име ,,Роман“ означавало је, првобитно, сваки спис писан на романском језику. Роман је творевина новог века, и у њему се јавља нови однос према свету.

Класификација романа омогућава, са једне стране, лакше разумевање целокупног састава уметничке прозе. Тематска класификација романа је најстарија и најпознатија класификација. према поменуој класификацији као врсте романа најчесшће се спомињу : друштвени, психолошки, историјски, љубавни, криминалистички роман…

Карактеристике романа:

  1. Чврста фабула;
  2. Хронолошки след догађаја;
  3. Дуже време радње;
  4. Јеноставност и
  5. Свезнајући приповедач у 3. лицу

Подела романа-

  1. Роман есеј-тип модерног романа где се приповедање допуњава асоцијацијама и осећањима;
  2. Идеја-овде спада све, као што је машта или неке друге замисли, ослобођeн је стварности,…

Модерни роман вуче корене од дела ,,Злочин и казна“  Ф. М. Достојевског, а први прави роман је циклус ,,У трагању за изгубљеним временом“  Marcela Prousta

Савремени или постмодерни роман настаје 60их и 7оих година XX века. дело почиње да се третира као променљиво, вишезначајно, као структура где се потпуно отвара читаоцу и његовој интерпретацији.

Роман је најопсежнији и најсложенији прозни облик.  Писац приповедач ниже бројне догађаје, ликове, описе, приказује друштво као целину. Данас је роман најпопуларнија књижевна форма.

http://www.svetknjiga.com/index.php

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>