Језик и стил

ВЕРСТИФИКАЦИЈА =  наука о стиху.

Родитељи и васпитачи нас од малих ногу уче лепом изражавању, потом нас учитељи уче лепом писању, читању, и још лепшем изражавању.

Реченице у књижевности за децу треба да буду јасне, језгровите и претежно кратке.  Нарочито ако је текст намењен деци предшколског узраста.  По значењу реченице треба да су разноврсне, најчешће су потврдне реченице , али су у употреби и друге. Нарочито су цењене упитне реченице. Узвиче су, такође, блиске дечијој емоционалној природи. Писци за децу често употребљавају погодбене песме, јер су склоне размишљању , игри маште… ( када би, ако би…). Деца воле реченице које се понављају више пута, и то песници и раде.

Речи

У тексту речи треба да су доступне и разумељиве, да су познате, што не значи да песници тај фонд речи не треба да проширују. Песници тиме обогаћују дечији речник. Предшколско дете највише привлаче текстови који су састављни од стварних именица и лагола( Певач пева). Неке речи дете само кује, јер оно воли  необичне кованице, то га забавља, Ову особину користе и песници. Песници, знајући какце речи деца воле, и сами граде необичне звучене речи, које су често и смешне. Деца се играју речима које не значе ништа, али су им занинљива, па то исто раде и песници, почев од Ј. Ј. Змаја. (,,Дуледу, дуледу“).

Демунитиви са којима је почела поезија за децу, временом су се изгубили. Понекада се употребе због риме или као вид хумор.

Гласови

Читав гласовни систем дете савлада у шестој години живота, али већ са три године изговара све самогласнике и два до три сугласника. Најпре савладају безвучне, па звучне. Најтеже савладају гласове на почетку речи, а потом остале. Песници имају то на уму и избегавају тешко изговорљиве речи, Међутим, иако се већина песника прилагођава дететовим могућностима и упознавању гласова, има и оних који раде супртоно.  Душан Радовић воли тако да се игра (,,Велики човек“) .

Литература: Свеска из предмета ,,Књижевност за децу“.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>