Izgled i oprema dvorišta

Veliki deo sadržaja iz programa može se ostvariti u dvorištu predškolske ustanove, uz maksimalno korišćenje sunca i čistog vazduha.Time se znatno pospešuje razvoj organa za disanje, varenje i krvotok.Režimom dana je određeno koliko dete svakodnevno treba da provodi vremena na otvorenom prostoru.Na taj način se obezbeđuje stvaralačka i spontana igra, zbližavanje dece, sticanje iskustva o prirodi i pojavama u njoj, kao i primena raznovrsnog kretanja u prirodi.

Dvorište treba da se nalazi uz samu ustanovu, zastićenu od negativnih uticaja ulice.Treba da ima dovoljno sunca i hladovine. da bude ograđeno i funkcionalno opremljeno.Dvoriste treba da sadrži:

  • travnatu poršinu sa drvećem i živom ogradom;
  • bregovit teren;
  • peščanik;
  • betonirane staze;
  • prskalište sa prostorom za sunčanje;
  • nadstrešnicu;
  • prostor sa spravama;
  • sanitarije;

Dvorište treba da bude ograđeno živom ogradom, zasađeno listopadnim i četinarskim drvećem, žbunjem, cvećem i travom.Bregovit teren pokriven travom se koristi za razne oblike kretanja:hodanje, trčanje, penjanje a zimi za sankanje.Svaki vrtić bi u dvorištu trebao imati sanitarije kako deca ne bi zbog zadovoljavanja prirodnih potreba ulazila u zgradu.

Izvor: ,,Fizičko vaspitanje“, Bane Novitovic, Beograd, 2007

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>