Zajedničko vežbanje roditelja i dece

Ovaj oblik aktivnosti pruža široku mogućnost odraslima, posebno roditeljima da preko zajedničke igre i vežbanjabolje upoznaju svoje dete, njegove sposobnosti i da sistematski doprinose njegovom harmoničnom rastu i razvoju.Sistematsko vežbanje sa decom značajno utiče na zdrav rast i razvoj.Putem odabranih vežbi, tj. kretanjem, utičemo na celokupni psihofizički razvoj, na zdravlje deteta.Zajedničko vežbanje roditelja i dece ima posebnu vrednost iz sledecih razloga:

  • razvija interesovanje i podstiče brigu roditelja za razvoj motornih sposobnosti deteta;
  • pomaže da se kod dece od najranijeg uzrastarazvija trajna navika za vežbanjem;
  • doprinosi produbljivanju osećajnih odnosa između roditelja i dece;
  • razvija međusobnu saradnju;

Na igru deteta ne sme se gledati samo kao na zabavu i razonodu.Igra i vežbanje su značajan i nezamenjiv sadržaj i sredstvo za pravilan rast i razvoj celovite dečije ličnosti.Roditelji treba da usmeravaju fizičku aktivnost svog deteta, da pobuđuju i razvijaju interesovanje za vežbanje i igru.

Izvor: ,,Metodika razvoja fizičkog vaspitanja“, Pedagoška akademija, Beograd

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>