Aktuelno

8. jul 2014. - Primenjena razvojna psihologija - rezultati pismenog ispita... // 7. jul 2014. - Akreditovani programi stalnog stručnog usavršavanja - nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika... // 7. jul 2014. - Projekat „Mladi za mlade“ - organizacije Agenda, Centar za podršku porodici... // 7. jul 2014. - Konferencija u Barseloni, Španija - "International Conference for Academic Disciplines"... // 7. jul 2014. - Proširena lista tema - za diplomske i specijalističke radove... // 5. jul 2014. - Rang lista za upis kandidata - na specijalističke strukovne studije... // 26. jun 2014. - Metodika fizičkog vaspitanja 2 - rezultati pismenog ispita... // 25. jun 2014. - Metodika vaspitno – obrazovnog rada - rezultati... // 25. jun 2014. - Psihološka grupa predmeta - rezultati... // 25. jun 2014. - Motorika dece predškolskog uzrasta - dosadašnji rezultati i predlog konačne ocene... //