Istraživanje mogućnosti i kvaliteta primene verskih sadržaja…

 
Učesnici projekta:
Jovana Maksimović. Tamara Mladenović, Kristina Milošević, Dragica Đorđević i Danijel Vojnov, student koordinator u projektu.
 
Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović
 
 
 

Istraživanje stepena tolerancije i mogućnosti kulture dijaloga…

 
Učesnici projekta:
Nevena Nešić, Svetlana Krstić, Bojana Savić, Ivana Antić i Andrea Buljubašić
 
Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović