Prepoznavanje, podsticanje i oslobađanje kreativnih i stvaralačkih potencijala

darovitih studenata za kreiranje matematičkih igara i igrolikih aktivnosti namenjenih razvoju početnih matematičkih  pojmova. 
 
Mentori: mr Aleksandra Mandić i dr Aleksandar Stojanović
 
Studenti koji su učestvovali u kreiranju i primeni didaktičkih igara su:
1. Mate Jelena – Igre za razvoj ideja o geometrijskim oblicima
2. Radulović Svetlana – Igre za razvoj ideja o broju
3. Rajković Nataša – Igre za razvoj ideja o broju
4. Eldena Jovanović – Igre za razvoj ideja o sabiranju i oduzimanju
5. Zdenka Hrćan – Igre za razvoj ideja o sabiranju i oduzimanju
6. Jasna Savić- Igre za razvoj ideja o sabiranju i oduzimanju