Internet sajtovi predškolskih ustanova

Mentor: Predrag Prtljaga

Studenti: Monika Olajoš, Aleksandra Milanović, Ana Kanački

OVDE pogledajte prezentaciju.