Kako odabrati temu?

Prva i veoma važna stvar da bi vaš blog zadržao čitaoce je adekvatan odabir teme. U našem slučaju važno je da tema bude adekvatna konceptu obrazovnog bloga, kakav ovde pokušavamo da napravimo. Svakako i ovde je neophodno zadržati čitaoce (studente) i pružiti im nove i zanimljive informacije koje će im pomoći u izradi seminarskih radova, pripremi prezentacija, učenju i uopšteno rečeno  – sticanju novih znanja i proširivanju postojećih.

Naslov samog bloga je „Inovativne metode“, što se jednim delom odnosi na primenu Internet tehnologije u postupku obrazovanja, ali bi bilo veoma dobro kada bi i vaše teme bile „inovativne“, tačnije kada bi pružile neki novi, zanimljiv i originalan pristup izučavanju i prezentaciji informacija koje deluju „poznato“. Dakle, teme koje inače studenti obradjuju kroz gradivo Visoke škole vam može biti polazna osnova, ali biste morali da pronadjete (na Internetu ili u literaturi) primere i slučajeve koji su zanimljivi i koji uglavnom naginju ka već pomenutom „proširivanju“ znanja. Podsetiću vas da to mogu biti primeri koji potkrepljuju znanja koja su deo  proučavane teorije, ali i prakse. Ako npr. posmatrate muzičko, možete se baviti dečijim pesmama, ali i njihovim rokenrol obradama. U oblasti fizičkog vaspitanja možete se baviti akcijama koje pokreću raznorodna udruženja sa ciljem da se deca „pokrenu“. Ako je u pitanju strani (npr. engleski) jezik, tema mogu biti novi „kompjuterski“ izrazi koje deca prihvataju kroz igrice ili uopšte upotrebu računara. Vezano za kompjutere, tu je i likovno obrazovanje, onosno, programi koji omogućuju likovno izražavanje dece. Potrebno je upotrebiti u izvesnoj meri i maštu, kako biste došli do pogodne teme koju možete uspešno obraditi.

Konačno, potrudite se da tema bude dovoljno „široka“, kako bi imali o čemu da pišete.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>