Shvatanje nastavnika o pojmovima i terminima darovitost i talenat

Skoro polovina nastavnika darovitost povezuje sa uspehom u nekim oblastima ili predmetima. Na drugom mestu su odgovori koji se tiču darovitosti koja se manifestuje putem opštih intelektualnih sposobnosti, a na samom dnu su procene darovitosti koja je usmerena na kreativnost i darovitost koja se manifestuje natprosečnim interesovanjima i uspehom u radu. Zanimljivo je da nijedan nastavnik nije dao odgovor koji bi se ticao predloga kako sa darovitim učenicima treba raditi.

-Diskusija rezultata i zaključci-


Istraživanje o pitanju kako odrasli, koji su, svako na određen način, zainteresovani za decu i mlade, razumeju pojmove i termine darovitost i talenat, donelo je zanimljiva saznanja. Budući da su ispitivanjem obuhvaćene dve grupe odraslih, roditelji i nastavnici. Posle detaljnog prikaza poimanja fenomena darovitosti prema grupama ispitanika, nameće se niz pitanja. Pre svih, nameće se pitanje sličnosti i razlika, utvrđenih ovim ispitivanjem. Dobijeni nalazi ukazuju na određenu sličnost u shvatanjima obe grupe odraslih. Naime, i roditelji i nastavnici darovitost i talenat prvenstveno shvataju putem manifestovanja intelektualnih sposobnosti različitih vrsta: na prvom mestu, sposobnosti koje su usmerene prema različitim oblastima, a potom i opštih intelektualnih sposobnosti. Uspeh u pojedinim oblastim, nastavnim predmetima, veštinama, aktivnostima i uspeh uopšte jeste važan u životu jer, pored ostalog, pruža osećanje sigurnosti i samopoštovanja. Međutim, sam uspeh nije dovoljan za potpuniji razvoj ličnosti dece i mladih, za njihovu sreću i kasniji život. Često se zaboravlja da je uspeh samo deo čovekovih potreba, njihove ličnosti, a njegove ukupne potrebe su mnogo šire i raznovrsnije. Ovakvu situaciju ublažava činjenica da je shvatanje darovitosti kao izraženog natprosečnog interesovanja i rezultata u radu i učenju, što je donekle povezano sa prethodna dva. Shvatanje darovitosti i talenta kao dara prirode, gena, „Božijeg dara“, roditelji i nastavnici različito vrednuju. Ohrabrujuće deluje podatak da dosta ispitanika smatra da je svako dete sposobno za nešto, ima talenta za nešto, samo to treba otkriti. I poimanje darovitosti kao jedinstva intelektualnih sposobnosti i svojstva ličnosti takođe ima različit značaj kod različitih grupa odraslih. Ovako različito poimanje ličnosti darovitih, verovatno dolazi zbog toga što su nastavnici u povoljnijem i objektivnijem položaju da sagledaju učenike u celini, da ih upoređuju sa drugima i da ih vide u vrlo različitim situacijama i dužem vremenskom periodu nego što to mogu roditelji. Ispitivanje je, na naše veliko razočarenje pokazalo, da su obe grupe odraslih u maloj meri zainteresovane za darovitu i talentovanu decu, što se vidi u zanemarljivom procentu onih koji su naveli iskaze koji se odnose na stavove prema darovitosti i kako sa takvom decom treba raditi.

-Pedagoške implikacije-


Rezultati ovog istraživanja o tome šta roditelji i nastavnici shvataju pod pojmovima i terminima darovitost i talenat, ukazuju na nekoliko problema. Roditelji i nastavnici koji su izneli svoja shvatanja o darovitosti, pokazali su jednostranost i pragmatičnost u poimanju darovitosti jer su ovaj  fenomen prvenstveno shvatili kao manifestaciju intelektualnih sposobnosti, a da su pri tome, u velikoj meri zapostavili sva druga ljudska svojstva darovitih i time suzili i osiromašili šire poimanje ličnosti darovitih. Dobijeni rezultati ukazuju da bi bilo uputno da roditelji i nastvanici više saznaju, ne samo o prirodi darovitosti i talenta, o raznovrsnim potrebama darovite dece i mladih, već i o načinima i oblicima rada sa takvom decom. Ovo je potrebno, naročito nastavnicima koji sa decom rade dugi niz godina, od detinjstva do punoletstva, u vreme njihovog intenzivnog i višesmernog razvoja, kada je neophodno dobro poznavanje tog razvoja kako bi se on podstakao i „povukao“ napred.

LITERATURA:

Đorđević B. i saradnici (2007.): Odrasli o darovitoj deci i mladima, Beograd.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>