Cilj i značaj fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta

Cilj fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta je pre svega, da u sistemu celokupnog vaspitanja doprinosi celovitom razvoju ličnosti, prvenstveno razvoju fizičkih, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, očuvanju i unapredjenju zdravlja, sadržajnijem i korisnijem provodjenju vremena i razvoju pozitivnih osobina ličnosti.

Fizičko vaspitanje ima poseban značaj za dečji organizam koji je u dinamičnom razvoju. Kretanje, odnosno svrsishodna fizička aktivnost, kao osnova fizičkog vaspitanja, predstavlja jedan od osnovnih uslova za normalan rast i razvoj mladog organizma. Nedostatak motoričke aktivnosti, odnosno ograničena fizička aktivnost, veoma nepovoljno utiče na rast i razvoj organizma, ugrožava normalno funkcionisanje važnih organa i sistema organizma, zdravlje i normalan razvoj dece. Predškolsko doba je period intezivnog razvoja svih organa i sistema dečijeg organizma: mišića, kostiju, nervnog sistema, unutrašnjih organa-srca i krvnih sudova, disajnih organa i dr.

Primenom odgovarajućih programa fizičkog vaspitanja, od najranijeg detinjstva obezbeđuje pozitivan uticaj na:

  • harmoničan telesni rast i razvoj;
  • pravilan razvoj motorike,usvajanje lakoće, mekoće i koordinacije pokreta;
  • usvajanja pravilnog držanja tela
  • povećavanje otpornosti organizma prema nepovoljnim spoljašnjim uticajima;
  • pravilan razvoj i funkcionisanje srca i krvnih sudova, disajnih i drugih organa i sistema;
  • emocijalni i intelektualni razvoj i ukupan razvoj dečje ličnosti.

Fizičko vaspitanje takođje, doprinosi socijalizaciji dece, razvijanju osećaja drugarstva, tolerancije i pažnje prema vršnjacima.

IZVOR: ‚‚Igra mi je hrana“,mr Stojka Blagajac,Subotica 2008

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>