Биолошки мотиви

Организам, према мишљењу физиолога Кенона, аутоматски тежи да услед недостатка или вишка неке материје у организму, насталу неравнотежу одсграни и да оствари равнотежу. Овакво аутоматско јављање активности организма ради успостављања баланса у организму назива Кенон хомеостазом.

Он је у хомеостатичке процесе саморегулације укључио:

1.      Садржај воде у крви,

2.      Садржај соли,

3.      Садржај шећера,

4.      Садржај протеина,

5.      Садржај калцијума,

6.      Садржај кисеоника,

7.      Равнотежу асцидне базе,

8.      Константну температуру крви.

Биолошки мотиви се не задовољавају код човека на било који начин и по било коју цену. Под утицајем друштвених норми они се задовољавају само на одређени начин, са одређеним објектима и под одрећеним условима. Закљу-чујемо да су биолошки мотиви код човека социјализовани.

За разумевање понашања појединца од биолошких мотива најважнији су: мотив глади и жеђи, матерински мотив и сексуални мотив. 

Мотиви глади и жеђи

Мотиви глади и жеђи почивају на потреби за одређеним хемијским супста-нцама. Јављају се кад у организму наступи недостатак одређених хранљивих материја или воде. Овај недостатак доводи до физиолошких промена и до неравнотеже организма. Ту неравнотежу доживљавамо као напетост организма, као немир и, ако се томе придружи и замишљање објекта којима је могуће отклонити напетост и задовољити потребу, говоримо о мотиву глади, односно о мотиву жеђи.

Матерински мотиви

Матерински мотив, према многим истраживањима састоји се од два мотива:

•      Мотив да се имају деца и

•      Мотив да се брине о већ рођеној деци.

Сексуални мотив

Специфичну физиолошку основу овога мотива код развијеног појединца представља функционисање ендокриних жлезда, а посебно гонада (полних жлезда) и хипофизе. Секреција хормона андрогена (тестостерона и андростерона код мушкараца, а естрогена код жена непосредно је узрок јављања сексуалне тежње.

Сексуални мотив код човека није мање зависан од различитих психолошких фактора него од физиолошких процеса који чине његову основу. Општа је појава да и само где су органски основи сексуалног мотива нормални често нема јављања тог мотива. To показује појава импотенције код мушкара-ца и фригидитета код жена и у случајевима где је физиолошки механизам овог мотива неоштећен и нормалан. He престаје сексуално интересовање и сексуа-лна активност са климактеријумом и завршетком климактеријума ни код жена ни код мушкараца. 

Остале биолошке потребе и мотиви

To су потребе за кисеоником, потреба за одређеном температуром, потре-ба за излучивањем сувишних материјала из организма, за избегавањем бола, за одмором.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>