Metode fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta

U procesu fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta koriste se različite metode.Izbor metoda zavisi, pre svega, od konkretnih zadataka koji se rešavaju u radu sa pojedinim grupama dece predškolskog uzrasta.Metod praktično čini način rada i primene konkretnog oblika motoričke aktivnosti.Sve metode su međusobno tesno povezane i uzajamno se dopunjuju.U radu sa decom predškolskog uzrasta najčešće se dve ili više metode fizičkog vaspitanja primenjuju paralelno, jer se time obezbeđuje kompleksniji uticaj na organizam deteta.Znatno ređe se pojedine metode fizičkog vaspitanja primenjuju izolovano.Metode učenja obuhvataju sistem različitog načina rada zavisno od specifičnosti konkretnih zadataka, sadržaja aktivnosti, karakteristika dece i uslovima u kojima se programi realizuju.U metodici fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta osnovu primenjenih metoda čini način kako regulisati opterećenje i redosled smenjivanja opterećenja i odmora.

Već smo istakli da se u metodici fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta mogu koristiti različite metode.U tom smislu, vaspitač u svom radu najčešće primenjuje sledeće osnovne didaktičke metode:

  • Metod učenja po modelu – imitacija;
  • Metod pokazivanja – demonstracija;
  • Metod žive reči – verbalni metod.

 Izvor: ,,Igra mi je hrana“ mr Stojka Blagajac, Subotica 2008

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>