Kakve treba da budu prve knjige za decu?

Čitanje je veoma važan segment života. Čitanje podstiče inteligenciju, kreativnost, jezički razvoj, obogaćuje rečnik, produbljuje maštu i razvija mnoge druge sposobnosti. Mnogo je razloga da kod dece što pre razvijemo ljubav prema knjizi i naviku čitanja. Međutim, da bi dete zavolelo knjigu roditelji treba da mu u tome pomognu.  Važan je i celokupan odnos roditelja prema knjizi koji dete uči upravo od njih. Nije dovoljno da samo kupe i poklone detetu knjigu, već moraju aktivno da učestvuju u izboru i čitanju knjige i da sa ovom lepom aktivnošću počnu na vreme.

Već od 9-10 meseci  preporučuje se susret sa prvom knjigom. Pri odabiranju knjiga treba obratiti pažnju ne samo na to da su zanimljive, lepe i da se roditeljima dopadaju, već i da zadovoljavaju edukativne i pre svega zdravstvene zahteve, kada se radi o najmlađem uzrastu.  U prvom redu, knjige treba da budu štampane u tvrdom povezu, što znači da su listovi od kartona, plastificirani (da bi se lakše održavali), a ivice knjige obavezno zaobljene. Dete tog uzrasta tek razvija motoriku i koordinaciju pokreta i rukovanje knjigom je nezgrapno, tako da bi se obični listovi pocepali i verovatno završili u bebinim ustima, a sa oštrim ivicama beba može da se povredi.

Kompletan materijal od koga je slikovnica izrađena treba da bude ekološki i da ne bude ni na koji način štetan po dete. Slikovnice treba da imaju oznaku CE ili bilo koji dokaz da materijali od kojih je izrađena nisu toksični. To je veoma važno jer dete većinu iskustva stiče što sve proba tj. stavlja u usta.

Osim zdravstvenih zahteva važni su i edukativni zahtevi tj. da ilustracije i crteži treba budu što jednostavniji i jasniji, sa što manje detalja. Pogrešno je mišljenje da slikovnice treba da budu što šarenije. Dete treba da  fokusira predmete, prepozna, imenuje i tako razvija svoj rečnik i govorne sposobnosti. Uostalom, dete uzrasta 2-3 godine uspešno razlikuje četiri boje, pa se preporučuje da slikovnice koriste četiri osnovne boje i na taj način se razvija i estetski senzibilitet kod dece.

Prve knjige su obično rečnici za bebe sa životinjama, predmetima i pojavama koji okružuju dete. Za početak je dovoljno to što dete gleda slike i pokušava da okrene stranu, a zatim da uči i nove reči… Vrlo je važan odnos roditelja i deteta za vreme čitanja slikovnice. Kako dete raste tako i njegova pažnja duže traje pa je sledeća stepenica čitanje kratkih priča, basni, zatim slede bajke koje su obavezan deo detinjstva i odrastanja koje razvijaju maštu.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>