Šta je portfolio

Tradicionalno tumačenje termina portfolio, polazi od nekih osnovnih pravila da njega treba da sačinjava samo hartija od vrednosti. Moderni portfolio zahteva čitavo novo poglavlje i razvija se u više pravaca. Njegova primena je višesložna, ali svim tim mogućnostima je jedno zajedničko: da se u portfoliju čuvaju nama vredne stvari.

Portfelj (portfolio) može biti skup financijskih sredstava koje neki pojedinac ili poduzeće poseduje. Može se sastojati od novca (gotovina, depoziti..) i od vrednosnih papira (dionice, obveznice…). Diverzifikacija portfelja je ulaganje novca u razne vrednosne papire radi disperzije rizika uspešnosti pojedinih investicija.Koga interesuju novčana ulaganja može više nači na sledećem sajtu: http://www.krediti.rs/clanci/mala-skola-investiranja-portfolio-hartija-od-vrednosti-osnovni-pojmovi/20/

Karijerni portfolio je vrsta prezentacije, odnosno slika nečijeg rada na osnovu koje je moguće steći uvid u kvalitet nečijeg rada i izvesti zaključak o nečijim sposobnostima.

Karijerni portfolio je naročito rasprostranjen među novinarima, profesionalnim fotografima, dizajnerima, programerima, profesorima i sličnim profesijama, ali nije nužno ograničen samo na njih. Danas u ekonomiji znanja dobija sve više na značaju.

Karijerni portfolio nije isto što i CV i nije zamena za CV. Kada se konkuriše za neki posao ne šalje se karijerni portfolio, već CV.

U slučaju kada poslodavac traži dodatne informacije koje bi potvrdile ono što je navedeno u CV-u možemo mu dostaviti naš portfolio koji može biti zbirka pisanih dokumenata (primeri onoga što smo uradili, ocene radne uspešnosti, trenutne aktivnosti i projekti, pisma preporuke, reference, certifikati, licence, diplome, nagrade, zahvalnice, članstva u profesionalnim udruženjima, kontakti, press klipinzi…) ili personalizovana prezentacija na web-u. Kako da kreirate svoj portfolio možete besplatnu obuku dobiti na sledećem sajtu: http://www.link-elearning.com/lekcija-Kreiranje-poslovnog-portfolija_4410

Portfolio u službi web dizajnera. Za svakog web dizajnera (ili freelancera) najgora stvar koja može da ga zatekne, jeste izrada vlastitog portfolija. Taj popis radova (ali i referenci i saveta) zadaje velike glavobolje. Tu su mnogi problemi: kako ga dizajnirati? Na kojoj osnovi temeljiti portfolio? Treba li mi blog uz portfolio? Koje reference staviti? Kako se kasnije promovirati? Pitanja je puno, pa se zato obratite: http://www.webasticno.com/tag/portfolio/

Uloga portfolia u obrazovanju Putem Evropskog jezičkog portfolija (EJP), treba da se omogući svakome da zapisuje i predstavlja različite aspekte njegove jezičke biografije. Ideja Portfolia je u tome da obuhvati i znanja koja se stiču neformalnim iskustvima u kontaktu sa drugim ljudima i kulturama, a ne samo ona koja se verifikuju sertifikatima ili diplomama obrazovnih institucija. Evropski jezički portfolio, je projekat čije je jedno od polaznih uverenja da se učenje najbolje unapređuje ličnom analizom samog procesa učenja.http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=216&lang=sr

3 comments to Šta je portfolio

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>