„Nova klasa“ na listi najuticajnijih knjiga

“Politika”,Kultura, 31.maj 2011,str.15

            Na listi od sto najuticajnijih  knjiga, koje su objavljene širom sveta u periodu od kraja Drugog svetskog rata do danas, nalazi se i “Nova klasa” Milovana Djilasa, čija će se stogodišnjica rodjenja obeležiti skromnim skupom u beogradskom Domu omladine 12.juna 2011. godine.
           Listu je pre nekoliko godina počeo da sastavlja pokojni Ralf Darendorf, poznati britansko – nemački sociolog i filozof, a taj posao nastavilo je nekoliko stotina kritičara, filozofa i ljudi drugih profesija i profila iz mnogih zemalja sveta. Obuhvaćeno je oko milijardu i osamstotina sedamdeset miliona knjiga štampanih širom sveta.
          ”Nova klasa” je jedino delo na toj listi sa prostora bivše Jugoslavije i jugoistočne Evrope. Ta knjiga ima onaj značaj i uticaj koji, po oceni najuglednijih filozofa i naučnika sveta, pripada delima Hane Arent, Rolana Barta,Čerčila, Mirče Elijadea, Erika Eriksona, Ervinga Gofmana, Artura Kestlera, Prima Levija, Klod Levi Strosa, Česlava Miloša, Borisa Pasternaka, Čarlsa Snoa, Arnolda Tojnbija, Ludviga Vitgenštajna, Alberta Kamija, Elijasa Kanetija, Antonija Gramšija, K.G. Junga, Tomasa Kuna, Danijela Bela, Isaije Berlina, Lešeka Kolakovskog, Aleksandra  Solženjicina, Milana Kundere, Norberta Bobija itd., a završava se delima naših savremenika kao što su Stiven Hoking, Ričard Dokins, Frensis Fukujama, Edvard Said, Žan Bodrijar, Robert Irvin, Cristofer Alen Bajli i Filip Bobit.
           Sudeći po tome, Djilasa je nepravedno mimoišla Nobelova nagrada. Jer, po oceni najistaknutijih istoričara, politikologa i filozofa našeg doba, Djilasova “Nova klasa”(1956) klasično je delo disidentske literature, u kome je mnogo ranije nego u delima Solženjicina, Saharova i drugih najavljena neminovna propast staljinističkog sistema i odlazak “nove klase” sa političke i  istorijske scene.
          S druge strane, Djilas se u borbi protiv staljinističke aveti potvrdio kao istorijska ličnost u evropskoj istoriji. Bio je istovremeno i izuzetan politički mislilac i beskompromisan borac, revolucionar i intelektualac, čovek “proročkih misli” i književnik. Tim svojim klasičnim delom i mnogim drugim knjigama Djilas je postao nepresušno vrelo disidenstva u svim totalitarnim režimima komunističkog tipa, uzor demokrate i slobodara.
        Ali, Djilas, o kome se pisalo i govorilo u medijima gotovo celog sveta, i čije se delo nalazi na listi najuticajnijih sto knjiga, nema, na žalost i sramotu, još uvek obeležje  u Beogradu! Eto,još jednog slučaja  koji pokazuje  – kako bi rekao Ivo Andrić – da nismo kadri da izadjemo iz neprosvećenog kruga ni onda kada “zvezda” sa ovih prostora obasjava veliki deo najumnijeg sveta!
          Možda je ovo povod i prilika da se oglase sva zvona kako bi već sutra jedna od centralnih beogradskih ulica dobila  ime Milovana Djilasa, i kome treba, za zasluge i priznanja koje je stekao širom sveta, što pre podići  spomenik, koji je dostojan njegovog imena i dela.

1 comment to „Nova klasa“ na listi najuticajnijih knjiga

Leave a Reply to miloje Cancel reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>