Dečji ples – Ritmičke igre i kompozicije

Dečji ples predstavlja oblik primene raznih aktivnosti u kome se objedinjuje rad na telesnom razvoju skladnog, lepog, ritmičkog kretanja, te na razvoju sposobnosti da se kroz pokret izrazi ono što se doživljava prilikom slušanja muzike.

Ritmičke igre i plesne vežbe imaju izuzetan značaj u radu sa decom predškolskog uzrasta. One doprinose razvijanju estetske kulture kretanja što se posebno izražava kroz:

  • lepo i pravilno držanje tela i oblikovanje lepih i skladnih pokreta;
  • razvijanje osećaja za ritmičko kretanje u skladu sa muzičkom pratnjom;
  • razvijanje sposobnosti snalaženja u prostoru i vremenu kroz usvajanje prostornih i vremenskih elemenata kretanja;
  • razvijanje izražajnosti različitih raspoloženja i osećanja kroz kretanje;
  • razvijanje kreativnog izražavanja i stvaralaštva dece kroz raznovrsne pokrete.

Dete je u pokretu stvaralac, istraživač, koreograf i igrač.Putem svoga tela izražava pokret onako kako ga je doživeo, te ne treba isključivo insistirati na samom pokretu.Dete kroz ples upoznaje muziku, prostor u kome se kreće, sarađuje sa drugom decom.

Izvor: ,,Škola plesa“ , Slađana Krneta, Novi Sad, 2004

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>