Ličnost maloletnih delinkvenata

Ključne reči: karakteristike ličnosti, asocijalno i antisocijalno ponašanje

Forme delinkventnog ponašanja su različite, one su međusobno povezane. Pijanstvo, upotreba narkotika, agresivnost i devijantno ponašanje čine jednu zajedničku celinu, jer uvlačenje mladih u jednu delinkventnu radnju stvara mogućnost ulaženja u drugu. Delinkventno ponašanje, mada ne toliko jako, povezano je i sa narušavanjem normi psihičkog zdravlja. Na delinkventno ponašanje utiču i društveni faktori (problemi u školi, traumatični životni događaji, uticajne devijantne grupe). Što se tiče ličnih faktora, veoma je važna samokontrola i nivo samopoštovanja.

Potrebno je da se među tim faktorima uspostavi ne samo statistička korelacija već i uzročna veza. Psiholog Govard Keplan razmatrao je problematiku delinkventnog ponašanja. On se bavio izučavanjem upotrebe narkotika, devijantnog ponašanja i nizom psihičkih rastrojstava, uključujući longitudinalnu metodu.Keplan (1975, 1980, 1982) počeo je izučavanje uzajamne veze između delinkventnog ponašanja i samopoštovanja. Trebalo bi da svaki čovek stremi ka pozitivnom liku „JA“, nisko samopoštovanje doživljava se kao neprijatno stanje i čovek bi morao da ulaže napor da se oslobodi od traumatskih doživljaja.To podstiče ljude da postupe tako kako bi umanjili subjektivnu verovatnoću samopoštovanja, a povećali subjektivno poimanje samog sebe. Ljudi koji su jači od onih što pate od samopoštovanja, osećaju veliku potrebu da svojim ponašanjem izmene to stanje. Zato su oni koji razumu svoje „JA“ uvek znatno više skloni samopoštovanju.

Osobine ličnosti maloletnih delinkvenata su: asocijalnost, nepoštovanje ničijeg autoriteta, neposlušnost, prkos, neprojateljsko raspoloženje prema drugima, impulsivnost, sadizam, destruktivnost, emocionalna nezrelost, socijalna nezrelost.

Literatura:

Kovačević, R. (1989) Osobe sa poremećajima ličnosti kao počinitelji seksualnih, imovinskih i delikata protiv života i tela, Zagreb

Jošović, Ž. (1991), Kriminologija maloletničkog prestupništva, Naučna knjiga, Beograd

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>