Emocionalne osobine maloletnih delinkvenata

Maloletni delikventi su emocionalno nezrele osobe koje se odlikuju nemogućnošću kontrole emocija u odnosu na socijalne zahteve. Maloletni  delikventi bi hteli da odmah ostvare ono što žele i nisu u stanju da odlože svoje zahteve. U životu, emocionalno nezreli maloletni delikventi samo žele zadovoljstvo i traumatski reaguju na većinu stvarnih situacija koje deluju frustraciono.

Za normalne adolescente bitan je skladan razvoj ličnosti i uspešan društveno prilagođen odnos sa sredinom.Maloletni delikventi ne ispunjavaju ni jedno, ni drugo. Rad sa emocionalno nezrelim maloletnim delikventima je veoma težak i nije redak slučaj da postanu duševni bolesnici, posebno ako imaju teške životne uslove. Emocionalna nezrelost i nestabilnost ove dece ispoljava se u raznim oblicima neadekvatnog emocionalnog ponašanja (agresivnost, stalno protivljenje, česta razdražljivost, neposlušnost, poplava besa i sl. ). Ova deca često pružaju otpor svima i na projektivnim testovima pokazuju veću agresivnost nego druga deca.

Emocionalno poremećeni delikvent:

Iz pojmova emocionalne poremećenosti u kriminologiji se izvodi tipologija:

1. emocionalno labilne ličnosti i

2. emocionalno poremećenog delikventa

Emocionalno labilna ličnost – to je tip ličnosti kod koje je emocionalno stanje je negativno određeno.

Takva osoba:

–     nesigurno vlada svojim osećanjima,

–     ponaša se neprimereno običajima sredine,

–     lako se uzbuđuje, brzo menja raspoloženja,

–     sklona je ljubomori, mržnji, zavisti, sujeti, zluradosti.

Kod ovih ličnosti u konfliktnim situacijama potisnuti kompleksi i motivi izbijaju u prvi plan i dovode do odluka i postupaka koji često nisu razumljivi i racionalni. Emocionalno poremećeni delikvent – to su delikventi sa neurotičnim i psihotičnim načinima reagovanja karakteristični za maloletne osobe. Neurotične reakcije nastaju u ranoj mladosti, kao posledica odbacivanja od strane porodice i sredine i deprivacije, što dovodi do poremećaja u razvoju ličnosti. Kao psihotične reakcije navode se, manifestacije šizofrene prirode.

Literatura:

Bošković, M. (2006), Kriminologija, Univerzitet i Novom Sadu – Pravni fakultet, Novi Sad.

Jošović, Ž. (1991) Kriminologija maloletničkog prestupništva, Naučna knjiga, Beograd.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>