Uticaj porodične sredine

Okruženje porodice može, pored pozitivnih vršiti i negativne uticaje u procesu formiranja svojih najmlađih članova. To se u prvom redu odnosi na one porodice koje zbog različitih uzroka nisu u stanju da odgovore svom zadatku u pogledu pravilnog vaspitanja i socijalizacije svojih najmlađih članova.Zato u nauci s pravom vlada uverenje da se objašnjenje delinkventnog ponašanja mladih ne može ni zamisliti bez sagledavanja negativnih uslova i uticaja kojima su oni izloženi u svojoj porodici.U objašnjenju delinkventnog ponašanja mladih u literaturi se posebno ukazuje na: nepotpunost porodice, poremećene porodične odnose, veliki broj dece u porodici, nizak obrazovni i kulturni nivo roditelja, nepovoljne stambene uslove itd.

Često se  porodica dovodi u vezi sa kriminalitetom i drugim socijalno-patološkim pojavama. Ova patologija može da se ispoljava na području bračnih odnosa, a može da se izražava i u delinkventnom ponašanju dece kao posledica negativnih porodičnih uticaja. Značajna transmisiona uloga porodice u socijalizaciji ličnosti. Ova transmisiona uloga ogleda se, prvo, u povezivanju primarnog porodičnog sveta sa svetom van porodice, i drugo, u povezivanju vanjskog sveta sa porodičnim, a na taj način u porodične odnose unose se društveno pozitivne vrednosti.

Literatura:

Hajduković, Č. (1975), Prestupničko ponašanje mladih, Beograd

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>