Tamna materija i „Božiji lepak“

Politika, subota, 9.07.2011.

      U bliskoj budućnosti moglo bi se  očekivati da medijske udarne vesti budu o dogadjanjima na nebu, a ne na zemlji. „Naučni hramovi“, opremljeni instrumentima božanske preciznosti, registruju gotovo svakodnevno  dogadjaje, od kojih zastaje ljudski dah, i  pojave koje bi mogle – ukoliko se naučno dokažu i objasne – radikalno promeniti dosadašnju sliku sveta.
      Nasina naučna opservatorija „SWIFT“, koja od 2004. godine analizira gama-zračenje, registrovala je rotirajuću crnu rupu, koja je raskomadala  jednu zvezdu ( SW 1644 + 57) koja je bila udaljen od Zemlje 3,8 milijardi svetlosnih godina! Ta zvezda bila je svetla kao 100 milijardi Sunca, saopštili su britanski naučnik Endrju Levan i njegov američki kolega Jošua Blum. Osim ovog dogadjaja, tokom juna ove godine su objavljeni  još podaci o najstarijoj crnoj rupi, koja nastala oko 800 miliona godina posle prvobitnog praska, i o najmladjoj crnoj  rupi, „bebi“, staroj 30-ak godina.
        Pored crnih rupa, nebeskih objekata ogromne gustine, koji postoje u 13, 7 milijardi godina starom univerzimu, u viziru naučnika nalazi se i tamna materija, koju je specijalni detektor registrovao nedavno u srednjoj Italiji na dubini od 1400 metara. Zigfrid Betke, direktor Maks-Plank Instituta za fiziku u Minhenu, saopštio je proteklih dana da bi dokaz o  postojanju tamne materije –( čija je  egzistencija plod dugogodišnje naučne hipoteze, koju je naročito osnažio švajcarski astronom, bugarskog porekla, Franc Cviki ( 1898 -1974) – mogao snažno promeniti postojeću fizikalnu sliku sveta.
         Od odgovora na pitanje šta je tamna materija, koja sačinjava 23 odsto strukture  univerzuma, očekuju se razna objašnjenja, medju kojima je i zagonetka šta drži zvezde na okupu u galaksijama i da li se, po ugledu na popularni naziv „Božija čestica“, može govoriti i o „Božijem nevidljivom lepku“.
         U vezi s tim, pažnja naučnika sveta je usredsredjena upravo na to pitanje.Naime, naučnici smatraju da je tamna materija, u svojoj strukturi  sadrži čestice iz raznih faza istorije univerzuma.U nevidljivoj masi želatina su tragovi čestica počev od najstarije, ere kvarka, preko hadron ere i ere leptona, zaključno sa poslednjom, nukleosintezom.Ali, najveći udeo u  tamnoj materiji imaju , kako se pretpostavlja, supersimetrične čestice hipotetičkog naziva „WIMP“- (u slobodnom prevodu „slabić“) –  koje bi, u slučaju dokaza, bile nove klase čestice.
           Glas nauke doživljava se sve više kao glas Božiji. Jedna od naučnih poruka glasi: Naš univerzum je u prncipu završen! To je omogućio razvoj svetleće materije, iz koje potiče materijal od  koga su satkani ljudi, sve zvezde, planete i razni drugi nebeski objekti, čiji udeo u univerzumu samo 4 odsto!
            Zahvaljujući tome, može se dokučiti zašto je gotovo u svim svetskim religijama  bog predstavljen sa svetlosnim oreolom oko glave. Naučnici tvrde da se oreol te  svetlosti pojavljuje i oko glave ljudi, ukoliko je njihovo srce bez trunke mržnje, potpuno ispunjeno ljubavlju.
              Prema tome, moglo bi se reći da svetlost čuva materiju od propasti, a ljubav štiti čoveka od mržnje! Pri tom je neophodno imati u vidu svekoliko ljudsko iskustvo: Istina nije lek za ludu glavu!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>