Tablica života i ljudske sreće

„Politika“, dodatak Kultura i nauka, 16.07.2011.

     Konrad Kunš i Štefen Kunš su autori knjige „Čovek u brojkama“, koja se neprestano dopunjava novim podacima iz biologije, medicine, statistike i sociologije. Na osnovu  20.000 podataka, ovi nemački istraživači predočili su „tablicu“ ljudskog  života i sliku čoveka današnjeg doba, iznad čije glave neprestano lebdi „politički zmaj“, koji doživljava  ljudski jad i bedu samo kao „mrlju“ na pločniku.
     Osnovna mustra u toj knjizi je čovek,Evropljanin, sedamdesetogodišnjak, prosečne visine 175 cm, težine 80 kg. (Ekstremne utvrdjene vrednosti su: visina u rasponu od 59 cm do 2,72 metra; težina u rasponu od 3,4 kg. do 615 kg!) U toj prosečnoj  težini Evropljanina, procentualni udeo muskulature je 29 odsto; kože 17,4; skeleta  11,6; mozga  2,3; jetre 2; krvnih  telašca 1,8; pluća 1,6;creva 1,4; bubrega  0,5; srca 0,4;slezine 0,2; želuca 0,1.
     Ljudsko telo sastoji se od 100 biliona ćelija.One su različitih vrsta,veličine i dužine. Životni vek ćelija zavisi od njihovih funkcija.Medjutim, 90 odsto ćelija ljudskog tela menjaju se najmanje  jednom godišnje. Tako, na primer, životni vek  crvenih  krvnih  zrnaca je 120 do 130 dana, jetre 10 do 15 dana, belih krvnih 1 do 3 dana, pojedinih delova tankog creva 30 do 35 časova, dok se 74 odsto tih ćelija formiraju iznova u toku dana itd. Tokom života izgubi se oko 19 kilograma mrtvih ćelija!
    Ljudski organizam sadrži stotinak elemenata. Deset makroelemenata (kiseonik – 63% ugljenik – 19%, vodonik – 9%,  azot- 5%,  kalcijum – 1%,  fosfor – 0,7%,  sumpor – 0,64%,  natrium – 0,26%,  kalijum – 0,22,  i hlor – 0,18%)  zastupljeno je procentualno sa 99,9 odsto. U malom procentu su zastupljeni mikroelementi –magnezijum,  gvoždje, fluor, selen, cink, kalaj, bakar, mangan, nikl, kobalt, bor, brom, jod, arsen, telur, molibden, aluminijum, zlato itd. Ti elementi, koji se mogu direktno dokazati, i ostali, koji se utvrdjuju pomoću spektografije mase ili na drugi način, grade različita jedinjenja. Procentualno najzastupljenija jedinjenja su  voda, belančevine, masti, mineralne soli i ugljeni hidrati.
     Organi ljudskog tela imaju različite potrebe za količinama tih jedinjenja. Na primer,u mozgu, u odnosu na organsku masu, oko 90 odsto je vode, u mišićima je 79 odsto, u jetri je 70 odsto itd. Najmanje vode ima u zubnoj gledji, samo oko 2 odsto.
      Knjiga sadrži razne druge  podatke, u rasponu od nokta, koji raste 0,086 mm dnevno (nokti na prstima ruku bili bi tokom 70 godina dugi 28 metara), preko kose, koja raste dnevno izmedju 0,2 do 0,3 mm (dužina kose iznosila bi 50 metara) pa do žene sa  najvećim dojkama (obim 220 cm, težina 50 kg) i muškarca sa najvećim polnim organom na svetu (47 cm).
       Izvor svega toga je oplodjena jajna ćelija, čija je težina 20-ak miligrama. Poredeći  jednu ćeliju sa jednom kućom, naučnici su došli do zaključka da je broj ćelija u telu novorodjenog deteta deset puta veći od svih gradova i sela na našoj planeta!
       Tokom 70 godina Evropejac pojede 30.000 kg životnih namirnica, od toga najviše krompira, hleba, mesa i mesnih preradjevina, i popije 25.000 litara raznovrsnih pića.
       Od toga se iz ljudskog organizma izluči 40.000 litara urina  i 2.900 kg fekalija!
       Moderno doba drastično je promenilo način ljudskog života. Autori knjige su saopštili da  prosečni 70-godišnji  Evropejac, koji ostavlja za sobom 35.800 kg smeća i 8.000 kg raznih kesa i kartona za pakovanje, provede u spavanju 24 godine, 12 godina u gledanju TV, 9 do 11 godina radi, 6 godina čisti  i uredjuje svoj stan, 2 do 3 godine telefonira, 2 godine vozi  auto a 6 meseci čeka u zastoju,2 godine i 10 meseci protraći u brbljanju! Ako je vernik, u molitvi provede samo dve do tri nedelje, koliko približno iznosi i  vreme njegove prave i istinske lične i porodične  radosti.
         Ali, što se tiče prave sreće, ona se meri u časovima, tvrde istraživači. Tokom sedamdeset godina prosečni Evropejac doživi zvezdane trenutke svoga života  u trajanju od  16 do 28 časova!
          Ti časovi bili bi možda jos kraći, ako bi se imala u vidu filozofka mudrost: Smisao našeg života je biti srećan, ali ne unesrećiti pri tom nikoga!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>