Dečja književnost i kreativnost

Dečja književnost je u svakoj fazi razvoja deteta i svakim svojim žarom omogućava detetu kreativnost.

NARODNA USMENA KNJIŽEVNOST, naročito bajka omogućava kod deteta razvoj mašte. Mogućnost da se vine u svet vila, zmajeva, čudesa, da leti slobodnim prostorima, prelazi prostore korakom od sedam milja, da savlada sve prepreke i sile zla.

UMETNIČKA PROZA ZA DECU omogućava detetu da shvati svoje mogućnosti i sposobnosti, da shvati da osim mašte ima još mogućnosti za razvijanje kreativnosti. Dete samo gradi bolji svet, shvata svoje mogućnosti da kreira svoju budućnost.

REALISTIČKA PRIČA omogućava detetu da sagleda svoju socijalnu situaciju i pruža mu mogućnost da sopstvenim kreativnim sposobnostima izgradi bolje mesto u svetu…

Među romanima za decu posebnu pažnju treba posvetiti AVANTURISTIČKIM ROMANIMA, ROMANIMA O DIVLJEM ZAPADU, ROMANI O OSTRVIMA SA BLAGOM,NAUČNO-FANTASTIČNI ROMANI, ISTORIJSKI ROMANI. Svi oni pružaju mogućnost da dete uz pomoć mašte krene u nepoznate i tajanstvene prostore i da se nakon brojnih prepreka ponovo vrati u stvarnost.

POEZIJA ZA DECU takođe pruža deci mogućnost da lete beskrajnim prostranstvima mašte, da imaju krila, da odlaze slobodno i slobodno se ponovo vraćaju u stvarnost.

DRAMAKOMEDIJA pružaju detetu naročito mnogo mogućnosti za kreativnu igru. Dete kroz te dramske oblike živi svoj svet, pokazuje svoje sposobnosti i mogućnosti, gradi nove svetove u kojima živi…

Literatura: Opšte osnove predškolskog programa model B, Emil Kamenov

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>