Nastava u Samerhilu

Predmeti koji se kao učenicima nude kao izbor su :

Prirodne nauke: matematika, fizika, hemija, biologija, engleski..

Jezici: Francuski, Nemački, Španski, Japanski, Kineski..

Škola nudi i stolarski zanat, dizajn, slikarstvo, fotografiju, dramu, istoriju, geografiju, muziku, DJ- ing, muzičku produkciju, jahanje, informatičke tehnologije u kompjuterizovanoj učionici, plivanje u otvorenom bazenu, Leistonov centar za odmor i opuštanje, pisanje za školske novine..

Veštine: crtanje, šivenje, muzika.

Sportovi: tenis, fudbal, košarka, odbojka, stoni tenis uz korišćenje terena za navedene sportove i skejt park.

          Nastava u Samerhilu je organizovana u prepodnevnim i poslepodnevnim časovima. Prilagođena je uzrastu učenika, a posebno njihovim interesovanjima. Časovi nisu obavezni, pa ipak,  većina dece bira da ide na časove i polaže državne ispite. Rezultati su znatno iznad proseka. Novi učenici uglavnom preskaču časove, ali kako se navikavaju na ideju slobode, počinju da shvataju da učenje može biti zabavno. 

          Starija deca prijavljuju se za predmete a onda prate raspored. Svakom prijavljenom učeniku se na početku daje prazan raspored časova u koji oni upisuju termine održavanja predavanja u vremenskim periodima kada to njima odgovara. Raspored se menja svakog semestra u zavisnosti od želja učenika i tema koje proučavaju. Svaki profesor vodi registar, ali je na detetu da odluči da li će prisustvovati časovima iz određenog predmeta ili ne u zavisnosti od sopstvenih interesovanja.

           Deca od pete do devete godine pohađaju prvi, a deca od desete do dvanaeste drugi razred. Oni imaju svoje učitelje i učionice sa prostorom za višestruke aktivnosti. Njihovi učitelji prave nedeljni raspored i organizuju aktivnosti u skladu sa interesovanjima, željama i potrebama učenika.

           Nil ove specifičnosti nastave objašnjava principima slobode, tj. da deci ne treba nametati obaveznost, jer se time ugrožava njihova sloboda da biraju. Nastava nije nudila organizovano znanje na sistematičan način. Što znači da  iako je polazila od potreba i interesovanja dece nije postavljena na ozbiljan pedagoški nivo.

           Škola je smeštena na 20 ha bašte i šuma sa dosta prostora za biciklizam, drvećem za penjanje, mestima za kampovanjem i maštovite igre i td.

           Osoblje ispunjava svakodnevnu obavezu da razgovaraju o bilo kakvim pitanjima ili problemima. Posebna pažnja se posvećuje deci koja imaju probleme sa učenjem. Osoblje će razmotriti akcije koje će pomoći detetu u učenju.

            Doručak traje od 8.00h do 8.45h. Časovi počinju u 9.30h a završavaju se u 13.10h, što najavljuje kompjuterizovano zvono.

             Prostorije za slikanje i rad sa drvetom su otvorene od 9.30h do ručka i od 16.00h do večere, i otvorene su za učenike koji prave i slikaju šta god žele pod rukovodstvom učitelja iz date oblasti.

          Tokom dana učenici mogu pohađati časove ili ne moraju raditi ništa. Postoje pravila koja ih sprečavaju da spavaju tokom dana i gledaju televiziju za vreme trajanja časova. Takođe, ne mogu otići do grada pre 12.30h.

          Između doručka i ručka postoji međuperiod za čaj a ručak je serviran od 12.20h do 13.15h.

          Ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom se održavaju školski sastanci od 14.00h do 14.30h ili najkasnije do 15.00h. Sastanak nije obavezan ali je uglavnom dobro posećen. Vreme posle toga je slobodno i predviđeno za gledanje televizije, učenje rada na računaru, pravljenje različitih stvari od drveta, igranje igara, čitanje, igranje tenisa, plivanje… U 16.00h počinju predavanja. Utorkom i četvrtkom nema nikakvih aktivnosti osim časova. Časovi obuhvataju polja od šivenja do donošenja odluke da se krene u šetnju i obilazak divlje prirode.

          Večera počinje u 17.30h a završava se u 18.15h. nakon večere učenici rade šte žele. U 21.30 je užina tzv. "večernji doručak" koji učenici nose sa sobom i to je u njihovoj organizaciji. Vreme za spavanje je od 20.00h i svetla se gase u 21.00h za najmlađe. Za najstarije svetla se gase u 23.30. Izabrani "Beddies Officers", stavljaju decu u krevet i staraju se da ostanu tiha. Oni takođe brinu o tome da se svi učenici ujutru na vreme probude.

    

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>