Portfolio u vrtiću

Portfolio kao način praćenja i dokumentovanja dečjeg razvoja danas se sve više upotrebljava u vaspitnoj praksi.To je pozitivan način vrednovanja i procenjivanja dečjeg rada, ne samo što pruža mogućnost da se prati razvoj deteta, on omogućava vaspitaču (nastavniku), da procenjuje svoj rad, ali da taj rad procenjuju i drugi.

Funkcije portfolia:

  • ocenjivanja nivoa razvoja deteta
  • dokumentacijsku funkciju i
  • organizatorsku funkciju, jer utiče na dalja planiranja i izvođenja v.-o. rada.

 Najbolje je da se sve beleške (dečji produkti, podaci o njihovim aktivnostima, o toku razvoja i njihovim roditeljima), drže u posebnom registratoru, na javnom mestu u vaspitnoj sobi i da svima budu dostupni. Kutije u kojima se drže produkti , vaspitač može zajedno sa decom napraviti od praznih kutija za cipela.

Osim što se koristi u vaspitnoj praksi, portfolio može da se koristi i kao reklamni materijal za predstavljanje i upoznavanje roditelja sa objektom vrtića, njegovim postankom, razvojem, kao i vaspitno-obrazovnim planom i programom. Takođe, mnogi proizvođači oprema za vrtiće i dvorišta izrađuju svoj portfolio sa ponudama za potencijalne kupce, u ovom slučaju ponude usmerene vrtićima.Više o takvim portfoliama možete videti na sledećem sajtu:

http://www.olivebay.co.uk/project-details.php?pid=20

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>