Uloga vaspitača u kreiranju portfolija

Posmatranje je osnova za evidenciju o napretku dece i neophodna je za davanje povratnih informacija roditeljima o tome kako njihova deca napreduju i kakve su im razvojne (ne) mogućnosti. Vaspitač u dosije stavlja informacije koje je sakupio i radove koje on smatra relevantnim i tipičnim pokazateljima nekog ponašanja.

Mogu se posmatrati ponašanja dece, kontakti s drugima, emocije koje deca ispoljavaju, načini na koje pristupaju novim informacijama, načini na koje rešavaju probleme, njihova motorna spretnost, aktivnosti koje biraju, saradrnja sa drugom decom i odraslima itd. Metode posmatranja variraće od:

  • sasvim kratkih anegdotskih beležaka,
  • preko ozbiljnih i više sistematskih metoda posmatranja sa pažljivim odabirom uzorka ponašanja i dinamike posmatranja,
  • do izrade studija za pojedinačno dete ili grupu dece

Ovde možete pogledati više o Predškolskom programu, i o beleženju zapažanja vaspitača.

http://ppredskolskip.blogspot.com/search/label/pripremni%20predskolski%20program


Na slici vidimo devojčicu, kako lepi sličicu koja predstavlja odgovarajuću emociju, na pano „moje raspoloženje“. Kasnije te emocije vaspitač beleži u odgovarajuću rubriku njenog portfolia.

Deca veoma otvoreno pokazuju svoje emocije, to možemo videti na ovoj fotografiji, koja ujedno potvrđuje njenu „izjavu“ putem sličice, koju je zalepila na prethodnoj slici.

Lista posmatranja Dobra beleška o detetu, kao rezultat našeg posmatranja, je ona koja:

  • nudi informaciju o datumu, mestu i situaciji u kojoj se akcija odigrala,
  • opisuje akciju deteta, reakciju drugih ljudi koji su uključeni u tu situaciju i odgovor deteta na ove reakcije,
  • opisuje znake raspoloženja, na osnovu kojih onaj ko čita može prosuditi kako se dete oseća,
  • opisi moraju da obuhvataju dovoljan broj informacija, da onaj koji čita može logički povezati celu radnju i stekne utisak o celokupnoj situaciji.

http://www.tvq-walberberg.de/Methodenkompetenz.htm

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>