Dete i portfolio

Od deteta treba tražiti saradnju prilikom odabira radova, naime dete ima pravo da odabere rad koji se njemu najviše sviđa, da stavi ako želi i veći broj radova, da zajedno sa roditeljima povremeno razgleda svoj dosije (portfolio) i komentariše svoja postignuća. Na taj način, portfolio postaje osnova za samovrednovanje sopstvenog rada i napredovanja.

http://homeschooling.about.com/od/kindergarten/ss/kindportfolio.htm

 

 

 

 

 

 

 Elektronski portfolio

Elektronski portfolio je zbirka multimedijalnih materijala koja nastaje zajedničkim radom dece, roditelja i vaspitača. On prati i podstiče dečiji razvoj. Prikaz je dešavanja u okviru vrtića i postignuća deteta u okviru njih. Odlična je prilika za prožimanje iskustva deteta iz porodice i
vrtića. Edukativni deo portfolia pomaže deci da brže savladaju vaspitno obrazovne zadatke koje pred njih postavljamo. Elektronski portfolio može imati tri osnovna dela: deo namenjen
deci, deo namenjen roditeljima i deo namenjen vaspitaču. Svaki od njih ima svoje specifičnosti i karakteristike.

Portfolo devojčice Victoria Berrett, iz godine 2000/2001

http://electronicportfolios.org/samples/toriK.pdf

Neka portfolija koja su kreirala deca:

http://teachkidsart.blogspot.com/2010_09_01_archive.html#2442191287601689589

http://homeschooling.about.com/od/kindergarten/ss/kindportfolio.htm

Elektronska knjiga

Program „Power Point“ pogodan je za stvaranje elektronske knjige jer se u njemu mogu koristiti:

  • slike i fotografije (skenirane, dobijene fotoaparatima, kamerama, preuzete sa Interneta).
  • dečiji crteži (skenirani i nastali u nekom od deci prilagoñenih programa)
  • tekst (koji se može pojavljivati slovo po slovo).
  • zuk i različiti zvučni efekti i pokretne slike – film.

Svi pomenuti elementi mogu se na različite načine kombinovati u jednoj elektronskoj knjizi i povezivati linkovima. Pri tome, ne treba gubiti iz vida činjenicu da je informaciona tehnologija samo jedna od mogućnosti koja se može koristiti u vaspitno-obrazovnom radu sa decom i da se realan život, interakcija i iskustvo ne mogu ničim zameni.

Više o tome na: http://deteiracunar.blogspot.com/

Deca bolje uče uz računare! Da li je ta tvrdnja tačna, proverite na sledećem sajtu:

http://www.pressonline.rs/sr/Life_style/arhiva/story/19756/DECA+BOLJE+U%C4%8CE+UZ+KOMPJUTER.html

Korišćena literatura:

  • Anđelković, N. (2008): Dete i računar u porodici i dečijem vrtiću, Beoknjiga & CNTI & Savez informatičara Vojvodine, Beograd.
  • Krnjaja, Ž., Miškeljin, L., 2006, Od učenja ka podučavanju, Lađarak, AM Graphic

1 comment to Dete i portfolio

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>