Saradnja sa roditeljima

Početak saradnje se ostvaruje i pre upisa deteta u vrtić. Roditeljima se na taj način šalje poruka da su dobrodošli i da se od njih očekuje da se aktivno uključe. Ovakav pristup podstiče roditelje da se organizuju i pokreću akcije kojima se uslovi za razvoj deteta podižu na viši nivo.

 Partnerski odnos počinje komunikacijom. Kada su u pitanju roditelji deteta, sa kojima sarađuje, vaspitač treba da bude veoma oprezan u načinu saopštavanja svojih zapažanja o njemu. To se naročito odnosi na zapažanja koja su, u izvesnom smislu, nepovoljna, jer, po pravilu, izazivaju odbrambenu reakciju. Zato je bolje taktično sa njima razgovarati o merama koje treba preduzeti da bi se neki oblik ponašanja (koja su i oni primetili) menjao, izbegavajući da se on etiketira negativnim terminima.

Ovom prilikom treba imati u vidu da, po pravilu, veći deo odgovornosti za dečije ponašanje, obično imaju roditelji, zbog čega je potrebno uticati i na njihove stavove. Ponekad je za ovu svrhu potrebno potražiti pomoć sručne službe (pedagoga, psihologa i dr.)

Roditelji mogu voditi kućni portfolio svoga deteta, koji mogu da daju na uvid vaspitačima ili stručnim saradnicima, kako bi zajedno došli do najboljeg rešenja u razvoju i napredovanju njihovog deteta.Video snimci jedne mame:

http://www.classymommy.com/videos.htm

Jedan vid saradnje, kada se i roditelji uključiju u realizaciju v.-o. programa. http://www.os-vnazora-fericanci.skole.hr/?news_id=258

Kompjuteri sve više postaju obavezni deo domaćinstva pa su i deca izložena njima od najranijih dana. Gledajući roditelje kako provode vreme za računarom i mališani će već u ranom uzrastu poželeti da i oni isprobaju isti. Kada im, na koji način i u kojoj meri to dozvoliti?

Grafik 1. Prosečno vreme koje deca od 3 do 6 godina provode uz televizor i računar, radnim danima

Prema jednom američkom istraživanju iz 1999.godine deca od dve do osamnaest godina provode četiri sata i 48 minuta dnevno ispred monitora televizora i računara.

http://dete-i-racunar.blogspot.com/2009_06_01_archive.html

 

Kutak za roditelje:

http://deteiracunar.blogspot.com/2009/07/14-sta-roditelji-mogu-da-ucine-saveti.html

http://www.roditelj.org/2009/11/01/sa-koliko-godina-za-kompjuter/

http://www.roditelj.org/2009/12/06/deca-i-kompjuteri-sigurnost-dece-na-internetu/

 


http://www.mojedete.rs/299_Rade_na_racunaru_a_ne_znaju_da_vezu_pertle.html

www.kliknibezbedno.rs na kojem deca i roditelji mogu da pronađu informacije o tome kako zaštiti decu od neprikladnih sadržaja i prevara na internetu.Na sajtu koji je pokrenulo Ministarstvo za telekomunikacije Srbije.


2 comments to Saradnja sa roditeljima

  • jasna

    Mislim da je saradnja sa roditeljima veoma bitna. roditelji se na taj način upoznaju sa time šta deca rade u vrtiću i mogu da pomognu na adekvatan način. veoma je bitno da se upoznaju sa programom rada kako bi mogli da učestvuju u tome …

  • Merima Nika

    Za mene je vrlo bitna saradnja sa rodjiteljima,jer uz pomoc roditelja mozemo resiti svaki problem koji primetimo kod deteta.
    Uz saradnju sa roditeljima vaspitac je mnogo vise motivisan.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>