Poverljivost podataka o deci

Podaci o razvoju dece, posebno o zapažanjima negativnih pojava kod pojedinaca, predstavljaju profesionalnu tajnu, koja se na može saopštavati neovlašćenim osobama, zbog mogućnosti nesporazuma pa i zloupotreba. Oni mogu biti dostupni samo vaspitačima, stručnim saradnicima i upravnom osoblju ustanove, a za njihovo korišćenje van ovog kruga (npr. za naučno-istraživački rad) potrebna je posebna dozvola.

 

 

http://www.scribd.com/doc/38698232/PRAVILNIK-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83

Potrebno je, konačno, istaći da praćenje dečijeg razvoja ni u kom pogledu nema za svrhu da se dete kategoriše, označi nekom etiketom, već da se bolje shvate njegove specifičnosti kako bi se uspešnije izašlo u susret njegovim razvojnim potrebama i mogućnostima. Vaspitać treba da svako dete prihvati kao jedinstvenu i neponovljivu ličnost u razvoju, kojoj se najbolje može pomoći ako se sagledaju njeni specifični problemi i mogućnosti za napredovanje, imajući u vidu ćemu teži i šta je u stanju da postigne u razvojnoj perspektivi.

Zato portfolio kao pozitivan način pračenja i vrednovanja deca, pogodan je za čuvanje dokumenata koja se izlažu i očima javnosti, i ne narušava poverljivost podataka o njima, jer je dete zajedno sa vaspitačem i roditeljima odlučilo šta želi da stavi u nju.

Zakon o pravima deteta:

http://www.vesti.rs/Vesti/Zastitnik-prava-deteta-uskoro-i-u-Srbiji.html

DX

Dečji informativno kulturni servis – DX je rezultat zajedničkog projekta JuCPD-a, grupe “Deca-deci“ i Dečjeg kulturnog centra Beograd i predstavlja deo šireg programa direktno namenjenog deci i mladima u oblasti podsticanja dečje participacije kao integrativnog dela obrazovanja za prava deteta i medije. http://www.cpd.org.rs/dx.html

Korišćena literatura:

  1. Kamenov, E., 2006, Vaspitno-obrazovni rad u dečijem vrtiću, Novi Sad: Dragon

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>