Učenje pomoću portfolia

Poznati su argumenti prema kojima najbolje učimo i najduže zadržavamo ono što učimo „radeći to“. Iskustveno učenje se može odrediti kao proces u kojem se znanje, sposobnosti i veštine izgrađuju kroz transformaciju iskustva onih koji uče a koji se nalaze u centru pocesa učenja. Zbog toga portfolio ima smisla, samo ako nastaje u okruženju učenja i povezan je sa aktivnostima učenja.

Evropski jezički portfolio „je projekat čije je jedno od polaznih uverenja da se učenje najbolje unapređuje ličnom analizom samog procesa učenja“. EJP, treba da se omogući svakome da zapisuje i predstavlja različite aspekte njegove jezičke biografije. Ideja Portfolia je u tome da obuhvati i znanja koja se stiču neformalnim iskustvima u kontaktu sa drugim ljudima i kulturama, a ne samo ona koja se verifikuju sertifikatima ili diplomama obrazovnih institucija. Evropski jezički portfolio, je projekat čije je jedno od polaznih uverenja da se učenje najbolje unapređuje ličnom analizom samog procesa učenja.Glavna odlika Portfolia, pored njegove široko evropske implementacije, jeste da on pripada isključivo učenicima i ne sme biti zloupotrebljen od strane nastavnika za ocenjivanje učenika. To je opšte prihvaćeno sredstvo za implementaciju učenikove autonomije, želja da se učeniku pokaže koliko je napredovao, da im ukaže koliko su dnevno izloženi stranom jeziku i da im se pruže korisni savjeti.Više o tome na:

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/attachments/160_Evropski%20jezicki%20portfolio.pdf

http://www.scribd.com/doc/40236380/U-Portfolio-Obrazac1

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=216&lang=sr

Proces saznanja kroz kreiranje portfolia zasnovan je na principima izgrađivanja samopouzdanja, ohrabrivanja inicijative i kreativnosti, postavljanja pitanja više nego davanja gotovih odgovora i pružanje odgovarajuće podrške.

Portfolio studenata ima nekoliko celina:

  • listu kriterijuma

  • razmišljanja i predstavljanje procesa učenja tokom određenog vremena, sa beleškama, grafikonima, šemama, fotografijama

  • predstavljanje naučenog, timski rad, faze u razvoju tima, uloge koje su imali u timu, procena uspešnosti timskog rada

  • predlog mera za unapređivanje kvaliteta učenja i ciljeve daljeg učenja i razvoja

U procesu ocenjivanja kvaliteta učenja, studenti su uključeni od početka kreiranja portfolia, vrednovanje je na taj način zajednička aktivnost nastavnika i studenata. Ona doprinosi da studenti preuzmu ulogu samoocenjivača kroz donošenje odluke o svojim najboljim radovima, tako što su razvili sopstvene kriterijume za svoja postignuća. Takvo samovrednovanje omogućava kritičko sagledavanje kvaliteta učenja. 

Proces sticanja znanja uz pomoć e-portfolija na : http://electronicportfolios.com/balance/index.html

Nekoliko video snimaka o e-portfoliju, među njima i u vrtiću (kindergarten e-portfolio)

http://medienpaedagogik.kaywa.com/eportfolios/index.html

Studenti vrlo često nemaju svest o paktičnim pitanjima i mogućim načinima njihovog rešavanja, pa su i dalje skloni izjavi «škola je jedno a praksa je stvarnost ».Tako vaspitači imaju sličan problem, kada je portfolio deteta ili sopstveni profesionalni portfolio u pitanju, da u praksi pokazuju nesnalaženje i nepoznavanje ove tehnike dokumentovanja što im stvara otpor i neprihvatanje. Razne mogućnosti korišćenja portfolia po preporukama doktorke….http://electronicportfolios.com/

Portfolio kao mogućnost permanentnog obrazovanja! IMA NADE !

1 comment to Učenje pomoću portfolia

  • Urednik bloga

    Poštovana koleginice, odlično ste razumeli i još bolje realizovali vaše obaveze. Pozitivno je i to što će vaš rad poslužiti kao primer ostalim studentima, a vama sledi najviša ocena.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>