Šta je RSS?

Veoma mali broj korisnika Interneta u našoj zemlji koristi mogućnosti RSS-a, a korišćenje je veoma jednostavno i izuzetno korisno. Kako ne bih izmišljao „toplu vodu“, postoje dve mogućnosti: nastavite čitanje e-knjige Dragana Varagića (7. strana) o kojoj je bilo reči u članku Šta je blog?, ali još bolje je da pogledate sledeće uputstvo na Blogdoksirekoblog.

Ako ima još pitanja, tu su komentari…uživajte čitajući nove tekstove i komentare na našem blogu.

Napomena: postupak dodavanja RSS-a za članke (na blogu) ponovite i za komentare.

Prečice za RSS na blogu

Prečica za RSS na sajtu Visoke škole

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>