Febrilne konvulzije

Povišena temperatura kod male dece može biti bezazlena pojava  ili može dovesti do dramatičnih dešavanja – febrilnih konvulzija. Ti nevoljni grčevi tela svojim izgledom i svojim trajanjem izazivaju strah, paniku i očaj roditelja.

 Febrilne konvulzije (FK) nastaju pri povišenoj temeperaturi, u toku infekcija koje primarno ne zahvataju centralni nervni sistem (CNS). Javljaju se u uzrastu od 3 meseca do 5 godina.

Uzrok nastanka

Etiologija FK je još uvek nepoznata. Genetski faktori imaju značajnu ulogu. Nasleđivanje je, najverovatnije, autozomno dominantno ili poligensko.

Klinička slika

FK se najčešće javlja za vreme iznenadnog, brzog porasta telesne temperature. Temperatura je u većini slučajeva  38,5 – 39,5°C. Manifestuju se različito. Najčešće je to podrhtavanje i grčenje celog tela (toničko-kloničke kontrakcije skeletne muskulature) ili samo kao grčenje (tonične) ili samo podrhtavanje (kloničke). Mogu da se ispolje kao iznenadna mlitavost deteta (atonične), napad trnjenja i bola (senzorni napad), zatim kao napad lučenja pljuvačke, povraćanja i preznojavanja (vegetativni napad) ili čak u obliku apsansa (mali napad). Klinička slika je veoma dramatična i frustrirajuća za svakog roditelja. Najčešće se FK ispoljavaju kao tzv. generalizovani ili veliki napadi u kojima dete okrene i fiksira očne jabučice u jednu stranu, izgubi svest i trza sa sva četiri ekstremiteta, najčešće uz krkljanje i plavilo oko usana. U takvim napadima česte su duže pauze u kojima dete ne diše (tzv. apnoje) koje navode panične i uplašene roditelje na pomisao da dete umire. Ređe se febrilne konvulzije ispoljavaju kao tzv. žarišni ili parcijalni napadi u kojima se trzanje javlja na ekstremitetima samo jedne strane tela ili samo na pojedinim ekstremitetima. Posle takvih ataka ponekad se javljaju i prolazne paralize ekstremiteta (tzv. Toddova paraliza). Recidivi se javljaju kod 30 – 40% dece.

  Febrilne konvulzije se dele na tipične i atipične.

Atipične FK (kompleksne, komplikovane) određene su sledećim kriterijumima:

 • pojava konvulzija pre šestog meseca i posle pete godine života
 • trajanje  duže od 15 minuta
 • uz manje povišenu  temperaturu <38°C
 • hemigeneralizovane ili fokalne konvulzije
 • pojava postiktalne Toddove paralize
 • prisustvo neuroloških i razvojnih poremećaja kod dece
 • tri ili više napada u različitim febrilnim stanjima
 • ponovljene FK u istoj febrilnosti
 • familijarna pojava epilepsije
 • postoje promene na EEG-u

Tipične FK su kratkog trajanja i generalizovane (tonično – klonične 85%, klonične 10% i atonične 5%). Klinički oporavak je brz i potpun.

 • javljaju se u uzrastu od 6 meseci do 4. godine
 • javljaju se uz visoku temperaturu >38° C
 • jave se jedan do dva puta u životu   
 • klinička slika generalizovanog napada  
 • napad traje par minuta, najduže do 20 min.
 • neurološki status je posle napada uredan    
 • porodična anamneza obično nije opterećena   
 • neurološki status pre napada je uredan
 • EEG: postiktalno nalaz uredan
 • 

Dijagnoza

Kod sve dece neophodno je spovesti sledeći dijagnostički postupak: anamneza, detaljan neuropedijatrijski pregled, laboratorijske analize, lumbalna punkcija (kod sumnje na infekciju CNS), EEG.

Lečenje

Dete u napadu treba položiti na bok ili pažljivo na trbuh da ne dođe do zapadanja jezika. Nije potrebno detetu nasilno otvarati usta iz straha roditelja da ne dođe do gušenja. Treba poduzeti sve raspoložive mere za snižavanje temperature. Lek izbora za zaustavljanje konvulzija je diazepam, intravenozno, polako  0,2 mg/kg. Ukoliko je to otežano tada se daje klizma. Može se dati i fenobarbiton intramuskularno. Osim navedene simptomatske terapije, svakako  treba sprovesti i antipiretske mere, potrebnu rehidraciju, lečenje osnovne bolesti koja je uzrokovala febrilno stanje. Profilaktička terapija usmerena je kako bi se sprečili novi napadi i daje se u nekoliko varijanti, uglavnom kod pojave atipičnih FK. Intermitentna profilaksa se sprovodi u fazama febrilnosti preko 38,5°C. Kontinuirana profilaksa se sprovodi svakodnevnom primenom antiepileptika.

Prognoza

Prognoza jednostavnih konvulzija je dobra. Samo kod malog broja dece (do 5%) sa složenim febrilnim konvulzijama javlja se kasnije epilepsija.

Literatura:

http://www.stetoskop.info/Febrilne-konvulzije-1709-c32-sickness.htm
http://www.porodicnilekar.net/index.php?option=com_content&view=article&id=230:febrilne-konvulzije&catid=54:pedijatrija&Itemid=58

4 comments to Febrilne konvulzije

 • Tanja Nedimović

  Veoma poučno i značajno, i za buduće vaspitače i za (buduće) roditelje. Zahvaljujem se koleginici Slađani na radoznalosti i brzoj reakciji.
  P.S. Danas smo na predavanjima pričali o febrilnim konvulzijama, a članak je već na blogu!

 • Bojan Kiš

  Neverovatno! Danas smo pričali o ovome! 😀 Svaka čast koleginice! Za svaku pohvalu i svakome kao uzor po angažovanju… 😀

 • Sladjana Kolarik

  Zahvaljujem profesorki Tanji Nedimović i kolegi Bojanu na komentaru i podršci.Na predavanju smo pomenuli febrilne konvulzije i pošto nisam bila sigurna sta je u pitanju odlučila sam da se informišem o tome.Zaista veoma je značajno za nas buduće vaspitače da budemo obavešteni o ovakvim stvarima.

 • Nemanja Jovanov

  Ovo je dobro imati na umu, narocito za roditelje 🙂

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>