Poremećaji ponašanja

Poremećaji ponašanja nazivaju se još i vaspitna zapuštenost, asocijalno ponašanje, delinkventno ponašanje. Nepovoljni uslovi života su jedan od uzroka nastanka poremećaja ponašanja iz koje osoba pokušava da beži, ili se agresivno ponaša prema izvoru problema. Najčešće se javljaju kao:

1. hiperkinetičke reakcije – nemirno i nepažljivo dete
2. reaktivna povučenost – stidljivost, neaktivnost, nemotivisanost
3. stalna strepnja, strah od neuspeha, nepoverenje u sebe
4. reakcija bežanja – stidljivo i usamljeno dete, nema osobu za koju bi se vezalo
5. neposlušnost, ratobornost, ljutnja, fizička agresija
6. potreba za agresijom u stanju oduševljenja ili besa (uništavanje imovine, napadanje nedužne osobe, grupni vandalizam)
7. izbegavanje škole, kašnjenje, izostajanje, nedostatak želje da se ide u školu i da se uči
8. skitničenje – odlazak od kuće na više dana bez razloga, putovanje bez cilja
9. delinkvencija – krađe, razbojništvo, uništavanje imovine, seksualni prestupi i druga krivična dela
10. agresivnost, nedostatak stida, nedostatak motivacije i učenja iz iskustva, neprilagođenost ponašanja, bezosećajnost prema drugima, čak i prema porodici
11. alkoholizam, narkomanija, duvan i bolesti zavisnosti

Literatura: http://www.anima.autentik.net/poremecaj_psihomotorike.php

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>