Epilepsija

Definicija epilepsije

Epilepsija se definiše kao hronični moždani poremećaj različite etiologije koja se karakteriše ponavljanim napadima nastalim zbog prekomernog pražnjenja moždanih neurona. Epilepsični napadi ispoljavaju se  u toku različitih stanja ili bolesti koja direktno ili indirektno zahvataju mozak, kao što su metabolički poremećaji,infekcije, tumori mozga, moždane traume…

Dijagnoza epilepsije

Do postavljanja dijagnoze epilepsije dolazi isključivo ako se napadi ponavljaju. Pored tipa napada, kod epilepsije se procenjuju i mnoge druge osobine: postojanje poznate etiologije, učestalost napada, vreme pojave prvog napada, reagovanje napada na lekove, pojava i drugih smetnji ( mentalna zaostalost, problemi u govoru…),kao i  EEG nalazi .

Podela epilepsičnih napada-najčešći su: Tonično klonični napad, Apsans napad, Mioklični napad, Jednostavni parcijalni napad i Kompleksni parcijalni napad.

Svi ovi napadi mogu se pojavljivati samostalno,a postoje i kombinovani napadi. Dešava se da konkretni napad nema isključivo karakteristike jednog tipa, već je kombinacija više tipova napada. Napad može početi sa karakteristikama jednog tipa,a pritom da se završi sa karakteristikama drugog tipa i to se naziva generalizacija.

Tonično klinički napad

Tonično klinički napad ( ranije nazivan Grand mal napad) spada u generalizovane napade. Napad se obočno sastoji iz više faza.

*(1) Prva tonična faza počinje  gubitkom svesti i grčem svih mišića tela. Tada je lice u grču,oči su poluotvorene. Vilice su u početku ukočene, obično dolazi do  ugriza jezika. Ekstremiteti su ispruženi i ukočeni. Može se javiti krik. Za vreme ove faze zbog grča disajne muskulature nema pokreta disanja. Cela prva, tonična faza napada traje 10 do 20 sekundi.

*(2) Druga, klonična faza – Trzajevi su ritmični, u početku brzi,a onda postaju sve sporiji . Očni kapci podrhtavaju, ekstremiteti se trzaju, disajni mišići dovode do čulnog krkljanja ili isprekidanog krika.I ovde može doći do ugriza jezika. Mišići jezika svojim grčevima mogu da pljuvačku pretvore u penu, a ukoliko postoji i ugriz jezika, pena postaje krvava. Ova faza traje 20 do 30 sekundi.

*(3) Faza iscrpljenja– Trzajevi prestaju, dolazi do opuštanja mišića, disanje se uspostavlja, ali je na početku otežano, čujno. Može doći do popuštanja sfinktera i umokravanja. Pacijent je bez svesti, ali postepeno počinje da reaguje i počinje da se spontano pokreće. Ova faza traje od 1 do 5 minuta, nakon čega dolazi do oporavka sa postepenim dolaženjem svesti.

Aspans napad

Osoba sa ovim tipom napada iznenada i naglo prekida aktivnost. Ona je  odsutna u toku čitavog napada. Oči su okrenute malo naviše, pogled je prazan i ukočen, kao da gledaju u prazno. Ovde ne dolazi do pada, obično se zadrži položaj u kome je osoba bila na početku napada. K svesti se dolazi naglo, a sama osoba nije svesna napada. Sam napad traje od 6 do 25 sekundi, najčešće 8 do 15 sekundi. U toku napada osoba ne reaguje na pozive, ali pri kraju napada poziv po imenu može da prekine napad.

Mioklonični napad

Predstavlja iznenadni, kratkotrajni nevoljni pokret u vidu trzaja. Obično zahvata mišiće obe strane, najuočljiviji je na ekstremitetima. Osoba je svesna napada. Često se ovi napadi javljaju u jutarnjim satima, u prvom satu posle buđenja.

Jednostavni parcijalni napad

Predstavlja napad koji zahvata jedan deo organizma (potiču iz jednog dela mozga). Zavisno od toga koja funkcija je zahvaćena, napadi mogu biti motorni (u vidu ukočenosti, podrhtavanja ili trzajeva jednog dela tela) ili somatosenzorni ( u vidu trzanja, bridenja, bockanja, strujanja,žarenja, paljenja, ali i kao gubitak osećaja u jednom delu tela).

Složeni parcijalni napad

Osoba nije svesna šta radi,dolazi do potpuno izmenjenog stanja svesti. Dešava se da se osoba uopšte ne seća prethodnog stanja. Pojavljuju se pokreti i radnje koje se ponavljaju i mogu biti u vidu mljackanja, oblizivanja, žvakanja, coktanja jezikom ,gutanja i retko pljuvanja. Pokreti mimične muskulature sa izmenama različitih izraza lica ili zauzimanja određenog položaja celog tela. Pokreti ekstremiteta u vidu četkanja odeće, čačkanja po kosi, grebanja po licu, pljeskanje rukama , trljanje po butinama, otkopčavanje dugmadi, preturanje po dzepovima, privlačenje predmeta ili pridržavanje za druge osobe, skidanje delova odeće.

literatura:

http://www.anima.autentik.net/o_epilepsiji_definicija.php


2 comments to Epilepsija

  • tomislav kupina

    imam jedno pitanje?
    znaci radi se o mojoj sestrični ona je imala napad prije dvije godine i do ove godine je mirovala da bi se ove godine ponovno pojavio napad i bila je u bolnici ali lječnici nisu mogli ustanoviti od čega je došao taj napad pa vas želim pitat jel možda znate vi od čega bi mogao doć taj napad unaprijed hvala.?

  • Tanja Nedimović

    Na vaše pitanje nije moguće odgovoriti bez uvida u kompletnu lekarsku dokumentaciju koju vaša sestričina poseduje.
    U svakom slučaju, to je pitanje za lekare, (pitanje prevazilazi namenu ovog bloga) tako da Vam iskreno savetujem da se za odgovore i potencijalne nedoumice obratite lekaru, uz kompletnu medicinsku dokumentaciju.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>