Epilepsija i stres

Epilepsija i stres

Stres je fizička i psihička reakcija organizma na svaki potencijalno štetan faktor. Ako dugo traje remeti zdravlje jer telo troši svoje rezerve i snagu. Psiholozi definišu stres kao stanje dugotrajne napetosti usled koje se javljaju fiziološke, kao i psihosomatske reakcije čija je posledica pogoršanje zdravstvenog stanja, osećaj frustracije, mentalna i fizička iscrpljenost.

Akutni kao i hronični stres kod pacijenata sa epilepsijom izaziva emocionalne i psihosomatske simptome,a vrlo često može da provocira epileptične napade. Kod pacijenata i članova porodice koji teško prihvataju dijagnozu epilepsije psihički stres je stalno prisutan. Stres se može ispoljiti u vidu napada anksioznosti ili depresivnih epizoda,nesanice,a to sve može uticati na pojavu učestalih epileptičnih napada.

Kod  dugotrajnog dejstva stresa kod izvesnih osoba javljaju se različiti odgovori : anksiozno-depresivna slika ili psihosomatski simptomi !!!!

Adekvatno lečenje epilepsije je važno ne samo da bi se sprečili napadi već da bi se isključili drugi dodatni stresovi koji nisu u vezi sa samim napadima. U tu svrhu se koriste bihejvioralne tehnike koje treba da spreče opterećenje kod pacijenta. Ako je psihički faktor uzrok opterećenja ili ako naprezanje dovodi do takvih poremećaja uvek je potrebna konsultacija psihijatra. Svi ovi neprekidni, dodatni poremećaji koji izazivaju stres, mogu da budu razlog da se pacijent ne oseća dobro, čak i kada su epileptički napadi dobro kontrolisani. Da bi se otklonili efekti naprezanja organizma koji nastaju u slučajevima dugotrajnog stresa, važne su pored bihejvioralnih tehnika i tehnike relaksacije kao i primena farmako terapije- anksiolitika.

http://www.anima.autentik.net/epilepsija_i_stres.php


Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>