Epilepsija – vrste

Infantilni spazmi – Westov sindrom

 

Ovo je epilepsija male dece. Javlja se od trećeg do dvanaestog meseca, najčešće između petog i sedmog, a veoma retko u drugoj godini. Ovaj oblik epilepsije karakterišu infantilni spazmi, psihofizička retardacija i karakterističan EEG nalaz.

 

Ovaj napad koji je u vidu grča traje uglavnom od 2 do 10 sekundi i tada se dešava da su  glava i telo savijeni, nekada su ruke zgrčene, a noge opružene. Na početku napada se javi krik, a na kraju plač. Zbog toga se dolazi do zaključka da beba ima grčeve. Obično se napadi javljaju u nizu,posebno kada se dete uspavljuje ili budi. Napad se javlja u vidu klimanja glavom ili savijanja ramena i ruku.

 

Kod ovog sindroma  je  prisutna mentalna retardacija i to uglavnom teška. Uz to postoje i neurološki poremećaji. Polovina dece posle prestanka infantilnih spazama dobije velike napade.

 Nije bitno kakva terapija je u pitanju, ovi grčevi  prestaju do pete godine.  Deca koja su pre pojave napada imala normalan psihomotoran razvoj imaju dobru prognozu – napadi prestaju, dete ima normalan psihofizički razvoj ili laganu retardaciju.

 

Lennox – Gastaotov sindrom

 

Ova epilepsija (jedna od najtežih) javlja  se između druge i šeste godine. Posledica je oštećenja mozga obično nepoznatog razloga.

 

Najčešće se javlja kao tonički napad koji se javlja u snu ili za vreme uspavljivanja. Dete je ukočenog pogleda. Ako napad traje duže javlja se i podrhtavanje tela. Napad može da se javi i u vidu absansa – otsutnosti, ali za razliku od tipičnog absansa, moguća je  komunikacija sa detetom za vreme napada. Dete može da ima penu na ustima ili nakon napada klone,a može se desiti da dete padne . Ne dešava se baš uvek da dete padne,može se desiti i da mu samo kolena klecnu ili da mu samo padne glava napred.

 

Prognoza ovog sindroma je loša. Vremenom se napadi gube, ali psihički poremećaji se pogoršavaju.

 

Parcijalni napadi sa jednostavnom simptomatologijom

 

Kod ovih napada svest nije poremećena. Oni mogu da budu motorni, senzorni i autonomni. Na njih može da se nadoveže grand mal napad.

 

Motorni napadi se javljaju u vidu ritmičkog grčenja pojedinih mišića (najčešće mišići  lica ili ruke). Ovi grčevi se nekada šire na ostale mišiće. Napadi su najčešće kratkotrajni, mogu trajati i satima i  danima – epilepsia parcialis continua. Moguć je i gubitak svesti. Najčešće se javljaju kod dece između 3 i 10 godine. Napadi se javljaju najčešće u jutarnjim satima. Dete ima grčenje mišića jedne polovine lica, obraza ili kapka. Obično ne može da govori, ali je svesno šta mu se dešava, ispušta glas kao da hoće da povraća i pojačano mu se luči pljuvačka. Kod manje dece napad se često javlja noću i  traje i do 30 minuta.Prognoza ove epilepsije je dobra.

 

Senzorni napad se ispoljava kao osećaj toplote, hladnoće, trnjenja ili u vidu slušnih i vidnih osećaja.

Autonomni napadi se javljaju u vidu bolova u čašici, lupanja srca, znojenja ili porasta telesne temperature.

http://www.anima.autentik.net/o_epilepsiji_tipovi.php

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>