Šta je blog?

Najčešće blog predstavlja lični dnevnik na Internetu dostupan svima. Medjutim blog je i mnogo više. Najiscrpniji (dostupan) izvor po ovom pitanju je besplatna e-knjiga koju možete naći na sledećoj Internet adresi: http://www.draganvaragic.com/blog-osnove/ (pokrenite kasnije, a prethodno pri dnu ovoga teksta potražite napomene o tome kako i koliko čitati ovu knjigu).

Činjenica je, da je rad Dragana Varagića, autora ove knjige, bio inicijalna ideja i za pokretanje ovog bloga i primene u nastavi predmeta Računari u vaspitno – obrazovnom radu. Na adresi http://www.draganvaragic.com/blog/1-blogovi-studenata-viser-toshiba-nagrad/ možete videti da je gospodin Varagić uključio svoje studente u blogovanje što je takodje ideja ovog bloga. (Svojim studentima za sada ne mogu da obećam nagrade, osim u vidu lepih i visokih ocena).

Ali, sada da vidimo kako ja vidim ovaj blog, kako će studenti biti uključeni u rad i šta ih očekuje.

Blog na kojem se upravo nalazite trebalo bi da posluži pre svega kao vid obuke za korišćenje Interneta u cilju uspostavljanja bolje komunikacije izmedju profesora i studenata. Kako? – u jednom od narednih tekstova.
Ova aktivnost takodje teži da bude način da studenti na novi i zanimljiv način steknu nova znanja, ali i da ih prezentuju drugima, a da se u izvesnoj meri kroz komentare tekstova (članaka) izvrši eventualna korekcija napisanog  ili stečena znanja još više prošire navodjenjem novih činjenica i/ili izvora.
Studentima je ponudjen izbor, svako može da bude „bloger“, ali može da ispuni svoje obaveze i izradom prezentacije i seminarskog rada. „Studente – blogere“ očekuje, po mom mišljenju, mnogo zanimljivije proleće.

Kako ovaj tekst ne bi postao dug, dosadan i nerazumljiv, nabrojaću samo par koraka koje mogu da očekuju aktivni učesnici:

1. Postupak u kojem će biti registrovani i uvod u prijavljivanje, izmenu lozinke i td. Izbor teme.
2. Obuka (korak po korak, uz očekivane komentare i zahteve od strane studenata) i izrada prvih tekstova (članaka).
3. Osamostaljivanje i produkcija dovoljnog broja članaka.

Srećno!

Napomena u vezi korišćenja navedene e-knjige sa početka teksta:

Pročitajte prvih 10-ak strana, zapamtite ili zapišite sve što vam nije jasno i o čemu bismo mogli da razgovaramo i pošaljite komentare na ovaj tekst i navedenu knjigu već sada (nisu vam potrebna korisnička imena, lozinke i td.) prateći uputstva u dnu strane – komentari…

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>