Kompetencije vaspitača

…za rad sa decom sa ADD i ADHD . . .

Procena značajnosti kompetencija…

… za profesiju vaspitača studenata nastavničkih profesija u Srbiji i Rumuniji . . .

Emocionalna inteligencija

Emocije su nagon za delanje… . . .

Psihološka priprema u sklopu projektovanja…

…usmerenih aktivnosti u oblasti upoznavanja okoline . . .

Prepoznavanje, podsticanje i oslobađanje kreativnih i stvaralačkih potencijala

… darovitih studenata za kreiranje matematičkih igara i igrolikih aktivnosti namenjenih razvoju početnih matematičkih pojmova. . . .

Istraživanje mogućnosti i kvaliteta primene verskih sadržaja…

… u vaspitno-obrazovnom radu predškolskih ustanova . . .

Istraživanje stepena tolerancije i mogućnosti kulture dijaloga…

… studentske populacije, kao preduslova miroljubive koegzistencije . . .

Uloga Jezičkog kluba u stručnom usavršavanju budućih vaspitača

Krajnji rezultat rada… . . .

Lik u osmehu srca mog

Jelena Karadžić … . . .

Od dadilišta do dečjih vrtića:

 istorijsko-pedagoški pregled razvoja predškolskih ustanova na području južnog Banata   U okviru projekta „Od potencijala do postignuća“ , pod mentorstvom Danice Veselinov i učešćem studentkinja Jasmine Dregić, Dragane Smiljkić, Emine Stojkov, Marijane Ćalić i Božane Čikić, realizovan je rad pod nazivom „Od dadilišta do dečjih vrtića: istorijsko-pedagoški pregled razvoja predškolskih ustanova na području južnog Banata“. . . .