Autizam II

Autizam je složeni razvojni poremećaj koji se obično javlja tokom prve tri godine života . . .

Blizanci i autizam

Kada jedan od identičnih blizanaca oboli od autizma, verovatno će se to dogoditi i drugom… . . .

Aspergerov sindrom

Aspergerov sindrom je oblik autizma. To nije mentalna bolest i nije uslovljena lošim vaspitanjem… . . .

Šta je autizam?

Rano prepoznavanje autizma, saznajte više… . . .