Epilepsija – Bitne činjenice

Epilepsija je poremećaj rada u mozgu… . . .