Unapređujmo kompetencije – budimo bolji vaspitači

projekat podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine… . . .

Podsticanje darovitosti

Za objašnjavanje darovitosti, francuski psiholog Moris Dabes, je upotrebio veoma zanimljiv pojam i termin „buđenje“. Podsticanje darovitosti se i sastoji u brižljivom i sistematskom buđenju radoznalosti, aktivnosti, ekspresije, kritičkog mišljenja . . .

Teorijski okvir rada darovitosti

Odnos prema darovitosti se menjao kroz istorijske epohe u zavisnosti od ekonomskog i društvenog razvoja… . . .

Motorička darovitost

Darovita i talentovana deca su ona koja su identifikovana od strane profesionalno kvalifikovanih lica… . . .

Metode darovitosti

Darovitost pojedinca se sagledava u kontekstu sadržaja i aktivnosti u okvirima vaspitno-obrazovnih oblasti … . . .

Pojam darovitosti

Kada govorimo o darovitosti, glavno pitanje koje nam se nameće je “šta je darovitost”… . . .

Rana identifikacija darovitih (motorni razvoj i razvoj govora)

Viša škola za obrazovanje vaspitača i Nastavno odeljenje učiteljskog fakulteta iz Beograda, takođe u Vršcu, angažovali su se na ostvarivanju zadatka projekta fundamentalnog istraživanja pod naslovom „PROJECT FOR AN EARLY IDENTIFICATION OF GIFTED PUPILS“– „HUERTA DEL REY“- Center specialized in the study of giftedness- Spain.

. . .