Pojam porodice

Nema sumnje da je porodica kao specifična biosocijalna zajednica ljudi, jedna od najznačajnijih društvenih grupa. Specifičnost porodice iskazana je time što se ona u sociologiji obično svrstava u tzv.primarne društvene grupe. Taj termin je uveo američki sociolog Čarls Kuli, a pod njim je podrazumevao one grupe koje je se odlikuju velikom ličnom prisnošću (tu su . . .

Značaj porodice za razvoj deteta

Od velikog je značaja za dete kao ličnost da živi i odrasta u porodici u kojoj postoje oba roditelja i da ti isti roditelji vole i na pravilan način ,,podižu“ svoje dete.To se ogleda u vaspitanju, ishrani i j0š mnogo toga. Veoma veliki uticaj na kasniji, odnosno budući život deteta ima to da li . . .

Istorijski razvoj porodice

Kada je reč o istorijskom razvoju porodice, treba reći da postoje dva osnovna gledišta o ovom pitanju: (1) da je monogamna porodica osnovni i univerzalni oblik porodice; i (2) da je porodica istorijski i prostorno promenljiva društvena grupa, koju na nižim stupnjevima društvenog života ne nalazimo u monogamnom obliku.

Prvu . . .

Citati Samerhila

‚‚Vaša deca, nisu vaša. Ona su sinovi i kćeri žudnje Života za samim sobom. Oni nastaju preko vas, ali ne od vas. I premda su sa vama, ona vam ne pripadaju. Možete im darovati svoju ljubav, ali ne i svoje misli. Jer ona imaju misli sopstvene. Možete im skućiti tela, ali ne i duše, Jer . . .

Poremećaji spavanja

Svi ljudi imaju probleme sa spavanjem, sa poremećajima spavanja, pa čak i deca . . .

Dečja igra

Igra je aktivnost kroz koju se najpotpunije ostvaruje psihofizički razvoj deteta. Po svojim karakteristikama razlikuje se od svih drugih aktivnosti. Ona proizilazi iz unutrašnje potrebe deteta… . . .

Značaj dečijih crteža

Vrlo korisna je vežba tražiti od dece da nacrtaju svoju porodicu, kao simbole ili životinje… Jedan dečak, star 11 godina nacrtao je različite simbole, koji su predstavljali njegovu porodicu. Rekao je: ,,Ja sam u kavezu, uhvaćen, u sredini (to je predstavio kao zelenu morsku zvezdu u nečemu sto liči na kutiju)… . . .

Spavanje i snovi

Spavanje je neophodno organizmu… Iako se trećina života provodi u spavanju, više o spavanju saznalo se tek u toku XX veka… . . .

Dečiji snovi

Dete slobodno može da sanja ono što želi, dok odrastao čovek ne može da sanja otvoreno svoje želje… Osim neostvarenih želja, dečji snovi sadrže i druga događanja iz realnog života: susrete, likove, strahove, brige… . . .

Hiperkinetički poremećaj-ADHD (Hiperaktivnost II)

ADHD je najčešće dijagnostikovan poremećaj ponašanja vezan za detinjstvo . . .