Krvavo uže mafije

Univerzitet u Oksfordu postao je danas glavni centar za naučno istraživanje mafije, a vodeći eksperti su profesori italijanskog porekla… . . .

Naučite decu da kažu NE drogama

U vreme kada je do droge veoma lako doći i kada sve više mladih proba psihoaktivne supstance sasvim je opravdan strah svakog roditelja da i njegovo dete ne krene ovom stranputicom. Kako se ponašati, šta im reći da do toga ne dođe, pitali smo Nenada Stevanovića, koordinatora savetovališta u Centru za prevenciju narkomanije opštine . . .