Epilepsija

se definiše kao hronični moždani poremećaj različite etiologije koja se karakteriše ponavljanim napadima nastalim zbog prekomernog pražnjenja moždanih neurona… . . .

Epilepsija i poremećaji ponašanja

Različita savremena ispitivanja potvrđuju da je povećana učestalost poremećaja ponašanja kod osoba sa epilepsijom… . . .

Epilepsija i psihički poremećaji

Psihički poremećaj može se najbolje definisati kao stanje u kojem ponašanje i doživljavanje osobe u potpunosti odskače od uobičajenog i predstavlja smetnju za okruženje… . . .

Epilepsija i stres

Stres je fizička i psihička reakcija organizma na svaki potencijalno štetan faktor… . . .

Epilepsija – vrste

Ovaj oblik epilepsije karakterišu infantilni spazmi, psihofizička retardacija i karakterističan EEG nalaz… . . .

Epilepsija 2

Fotosenzitivna epilepsija

Fotosenzitivna epilepsija- indukovana svetlosnim efektima.

Najčešće počinje u uzrastu od 8 godina do 19 godina, češće kod žena. Dijagnoza se uvek postavlja klinički, EEG ispitivanje pokazuje fotoparaksizmalni odgovor (poseban obrazac koji lekari-epileptolozi prepoznaju na EEG-u).

Fotosenzitivna epilepsija podrazumeva napade inicijalno izazvane treperavom prirodnom svetlošću ili provokacijom sa TV-ekrana ako je . . .

Epilepsija i ciklus spavanja

Epilepsija se deli prema dobu dana u kojem se javlja , pa se tako razlikuju… . . .

Epilepsija – Bitne činjenice

Epilepsija je poremećaj rada u mozgu… . . .

Epilepsija – Kako otkriti epilepsiju

Epilepsija je jedna od najučestalijih neuroloških bolesti… . . .