Uticaj medija na maloletničku delinkvenciju

Mediji, ali i novinari kao neizostavni deo medija pretstavljaju „oči iuši“ javnosti. Kao svevideći advokat naroda, trebalo bi da paze i vode računa o ljudima koji im veruju. Međutim… Sredstva masovnihkomunikacija, u neprestanoj trci za senzacionalizmom, ne libe seobjavljivanja zločina među maloletnicima., iako upoznati sa činjenicom da velikoj meri utiču na razvijanje svesti maloletnika, na . . .

Teorijski okvir rada darovitosti

Odnos prema darovitosti se menjao kroz istorijske epohe u zavisnosti od ekonomskog i društvenog razvoja… . . .

Šta pokreće mlade ljude i vodi ih u zločin?

Iako polazimo od toga da se glavni uzroci moraju tražiti u porodici, ne možemo okretati glavu od činjenice da su i društvo i država odgovorni za razvoj i porast maloletničke delinkvencije. Psihološki profil maloletnih delinkvenata je različit. Oni potiču kako iz siromašnih porodica, tako i iz bogatih. U siromašnim porodicama problem je . . .

Maloletnička delinkvencija

Značaj uzrasta je veliki i najupečatljiviji u krivičnom pravu kada se na osnovu toga određuje da li će neko lice uopšte odgovarati za učinjeno krivično delo… . . .

Hiperkinetički poremećaj-ADHD (Hiperaktivnost II)

ADHD je najčešće dijagnostikovan poremećaj ponašanja vezan za detinjstvo . . .

Hiperaktivnost

Većina dece je u jednom razdoblju života nemirna, impulsivna ili nepažljiva… . . .