Šta je stres, kako ga prepoznati i kako se sa njim nositi?

Gotovo svakodnevno čujemo da ljudi upotrebljavaju reč stres, tako da nam se čini da gotovo svi znaju šta je to, kako se može prepoznati, kako se mogu sprečiti ili ublažiti njegove štetne posledice . . .

Poremećaji spavanja

Svi ljudi imaju probleme sa spavanjem, sa poremećajima spavanja, pa čak i deca . . .

Da li svi sanjamo?

Pedesetih godina 20. veka, naučnik Eugene Aserinsky je otkrio da se tokom sna smenjuju dva osnovna oblika spavanja… . . .

Anksioznost: psihoterapija i samopomoć

Psihoterapija može da bude korisna ako pacijentu (ili njegovim roditeljima/starateljima) ukaže na eventualne greške i propuste… Stručnjaci preporučuju neke protiv-anksiozne postupke, koje možete samostalno da sprovodite… . . .

Dečja igra

Igra je aktivnost kroz koju se najpotpunije ostvaruje psihofizički razvoj deteta. Po svojim karakteristikama razlikuje se od svih drugih aktivnosti. Ona proizilazi iz unutrašnje potrebe deteta… . . .

Značaj dečijih crteža

Vrlo korisna je vežba tražiti od dece da nacrtaju svoju porodicu, kao simbole ili životinje… Jedan dečak, star 11 godina nacrtao je različite simbole, koji su predstavljali njegovu porodicu. Rekao je: ,,Ja sam u kavezu, uhvaćen, u sredini (to je predstavio kao zelenu morsku zvezdu u nečemu sto liči na kutiju)… . . .

Spavanje i snovi

Spavanje je neophodno organizmu… Iako se trećina života provodi u spavanju, više o spavanju saznalo se tek u toku XX veka… . . .

Dečiji snovi

Dete slobodno može da sanja ono što želi, dok odrastao čovek ne može da sanja otvoreno svoje želje… Osim neostvarenih želja, dečji snovi sadrže i druga događanja iz realnog života: susrete, likove, strahove, brige… . . .

Aspergerov sindrom

Aspergerov sindrom je oblik autizma. To nije mentalna bolest i nije uslovljena lošim vaspitanjem… . . .

Vrste zlostavljanja (dece?)

Bilo da se radi o zlostavljanju od strane porodice, jednog ili oba roditelja, ili druge dece… . . .