Мотиви, мотиви…

Као о важном социјалном мотиву често се говори о мотиву за стицањем… . . .

Мотив борбености и мотив сигурности

Мотив борбености је мотив изазван ситуацијом. Овде ситуација представља извесно спутавање . . .

Биолошки мотиви

Организам, према мишљењу физиолога Кенона, аутоматски тежи да услед недостатка или вишка неке материје у организму, насталу неравнотежу одсграни и да оствари равнотежу. Овакво аутоматско јављање активности организма ради успостављања баланса у организму назива Кенон хомеостазом.

Он је у хомеостатичке процесе саморегулације укључио:

1. Садржај воде у крви,

2. Садржај соли,

3. Садржај шећера,

4. . . .

Психологија развоја личности – cоцијални мотиви

Често се под мотивима подразумева сложен систем који обухвата потребу (недостатак или сувише нечега), затим нагон (тенденцију да се активира организам и да се рагује на одређене врсте дражи да би се отклониo недостатак у организму), циљеве (доживљаје о објектима и ситуацијама којима се потреба може задовољити), као све факторе, сем дражи, који . . .