Epidemiologija alkoholizma

Baveći se alkoholizmom kao bolešću zavisnosti istraživanjma se došlo so sledećih podataka:

U SAD-u ima preko 10 miliona alkoholičara što je preko 3% ukupnog stanovništva.

Do 20% adolescenata, starosti 13-17 godina, zloupotrebljava alkohol. U osmom razredu osnovne škole 5% učenika svakodnevno konzumira alkohol.U Sloveniji, 7% ove kategorije pije svakodnevno, a 60% povremeno.

Oko 40% dece . . .