Dečji ples – Ritmičke igre i kompozicije

Dečji ples predstavlja oblik primene raznih aktivnosti u kome se objedinjuje rad na telesnom razvoju skladnog, lepog, ritmičkog kretanja, te na razvoju sposobnosti da se kroz pokret izrazi ono što se doživljava prilikom slušanja muzike.

Ritmičke igre i plesne vežbe imaju izuzetan značaj u radu sa decom predškolskog uzrasta. One doprinose razvijanju estetske kulture kretanja . . .